Закон і Бізнес


Рекомендації


№47-48 (1189-1190) 29.11—05.12.2014
1394

Для України є корисним досвід застосування преюдиціального запиту, що може подаватися до Суду Справедливості ЄС у Люксембурзі, а також досвід консультативного запиту у Франції та Молдові. До такого висновку дійшли експерти під час круглого столу в ВСУ щодо узгодженості судової практики, висновки якого друкує "Закон і Бізнес".


РЕКОМЕНДАЦІЇ

круглого столу «Узгодженість судової практики: європейський досвід, практичні та теоретичні аспекти»

м.Київ, 20—21 листопада 2014 р.

1. Забезпечення принципу верховенства права при здійсненні правосуддя має грунтуватися на засадах передбачуваності судових рішень, розумних очікувань і збалансованості системи механізмів формування узгодженої судової практики.

2. Система механізмів формування однакової судової практики покликана сприяти своєчасному виявленню і виправленню судових помилок, без невиправданого перегляду судових рішень.

3. Для України є корисним досвід застосування преюдиціального запиту, що може подаватися до Суду Справедливості ЄС у Люксембурзі, а також досвід консультативного запиту у Франції та Молдові.

4. Преюдиціальний запит є одним із актуальних механізмів формування узгодженої судової практики, який використовується у праві ЄС (Протокол №16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Надзвичайно цікавим є дослідження порядку і підстав подання консультативного запиту до ЄСПЛ, оскільки Україна підписала Протокол №16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

5. Досвід використання консультативного запиту в праві Франції і Молдови, преюдиціального запиту Суду Справедливості ЄС варто врахувати для вирішення питання доцільності застосування в Україні цього способу формування узгодженої судової практики.

6. Висновки Суду Справедливості ЄС з питань преюдиціального запиту є офіційним тлумаченням норм права ЄС. Ці висновки не мають статусу юридичного прецеденту, але фактично розглядаються як офіційне каузальне тлумачення, що враховується судами при ухваленні рішень щодо застосування однієї норми матеріального і процесуального права.

7. Прийняття судового рішення всупереч узгодженої судової практики доцільно законодавчо передбачити як самостійну підставу для перегляду ухваленого судового рішення.

8. Вирішення юрисдикційних спорів, що у праві ЄС належить до компетенції окремих державних органів (трибунал з конфліктів у Франції) або вищих судових органів (Великий Сенат у Німеччині), доцільно законодавчо віднести до компетенції Верховного Суду України.