Закон і Бізнес


Мрія трудоголіка

Народу дадуть можливість працювати на знос


Право сусіда, №46 (981) 13.11—19.11.2010
1049

Російська спілка промисловців і підприємців розробила поправки до трудового кодексу, згідно з якими за згодою працівника запрова¬джується 60-годинний робочий тиждень, скорочується термін обов’язкового попередження співробітників про звільнення і компаніям дозволяється змінювати умови трудового договору з економічних причин. Профспілки вже виступають проти збільшення робочого тижня.


Переробіток з нагородою

На думку деяких експертів, поправки, запропоновані РСПП, по суті, не нові. Вони лише законодавчо закріплюють ту ситуацію, яка склалася де-факто. Наприклад:позбутися тих, чия праця неефективна, було вкрай складно, оскільки трудовий кодекс передбачає захист працівників. А завдяки новим поправкам, припускають прибічники ініціативи, компବ-ні¬ям стане легше роз¬лу¬чати¬ся з недбайливими співробітниками.
Більшість змін, які пропонується внести, на думку юристів, спрямовані на захист інтересів працедавців. Зокрема, йдеться про строкові трудові договори.
Тим часом багато поправок, запропонованих РСПП, вигідні й працівникам. Як не парадоксально, перед¬усім це стосується запровадження 60-годинного робочого тижня. Експерти відзначають, що сьогодні в багатьох російських компаніях фактично ненормований робочий день, люди переробляють, а на оплаті їхньої праці це ніяк не позначається. Якщо поправки РСПП будуть прийняті, всі додаткові години оплачуватимуться.
Разом з тим такий стан справ вигідний і працедавцям, в яких з’являться законні підстави вимагати від співробітників приділяти роботі більше часу, якщо це буде зафіксовано у трудовому договорі.

Економічні підстави

Запропоновані поправки також розширюють список підстав, з яких працедавець може змінити трудовий договір в односторонньому порядку. До передбачених у ТК причин, пов’язаних із зміною організаційних чи технологічних умов праці, додаються причини «економічного характеру».
Експерти вітають таку норму, проте наголошують, що вона повинна бути максимально конкретизована, зокрема яким чином визначається економічна необхідність. Це можуть бути тільки дуже серйозні винятки із загальних правил. Зокрема, держава повинна все зважити, оцінити економічні вигоди й вирішити, що важливіше: зберегти робочі місця і платників податків чи втягнути підприєм¬ство в низку судових роз¬глядів, які в результаті можуть призвести до серйозних фінансових втрат.
Поки прибічники нововведення розхвалюють його позитивні сторони, профспілки виступають з різкою критикою документа. Так, профлідери вважають, що пропозиція РСПП негативно вплине на продуктивність праці.
У свою чергу юристи відзначають, що незадоволені знайдуться завжди, і, перш ніж піднімати хвилю народного протесту, профспілкам варто вникнути в суть пропозицій.