Закон і Бізнес


Санкции важнее процесса.


№30 (1017) 23.07—29.07.2011
1710

Несоблюдение налоговыми органами требований законодательства во время проверки не освобождает от ответственности за допущенные нарушения


Іменем України
Постанова

10 лютого 2011 року м.Київ №К-11441/08

Вищий адміністративний суд України у складі: судді Костенка М.І. — головуючого, суддів Ланченко Л.В., Острович С.Е., Степашко О.І., Усенко Є.А., при секретарі Сватко А.О., —

розглянув у судовому засіданні касаційну скаргу Старокостянтинівської об'єднаної державної податкової інспекції Хмельницької області на постанову Господарського суду Хмельницької області від 20.09.2007 та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 10.06.2008 у справі №9/16/456-НА за позовом Кооперативного підприємства «Райкооп­ринкторг» Старокостянтинівського районного споживчого товариства (далі — підприємство) до Старокостянтинівської ОДПІ та державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про визнання дій протиправними та скасування рішення.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий адміністративний суд

УСТАНОВИВ:

Постановою Господарського суду Хмельницької області від 20.09.2007, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 10.06.2008, позов задоволено повністю; визнано протиправними дії ДПА щодо проведення перевірки підприємства, оформленої актом від 1.03.2007, та скасовано рішення Старокостянтинівської ОДПІ від 16.03.2007 №* про застосування штрафних (фінансових) санкцій. У прийнятті цих рішень попередні судові інстанції виходили з того, що недотримання посадовими особами ДПА визначених законом умов допуску до проведення позапланової виїзної перевірки свідчить про незаконність її проведення та позбавляє доказового значення акт, яким оформлено результати цієї перевірки.

У касаційній скарзі до Вищого ад­мі­ніст­ративного суду Старокостянтинівська ОДПІ просить скасувати ухвалені у справі судові акти та прийняти нове рішення по суті спору, посилаючись на невідповідність висновків судів нормам матеріального права. Зокрема, на обгрунтування касаційних вимог скаржник зазначає про фактичне допущення позивачем працівників ДПА до проведення спірної перевірки, тоді як власне наявність формальних порушень з боку посадових осіб податкового органу не може бути підставою для звільнення суб'єкта господарювання від відповідальності за порушення встановлених законом правил здійснення розрахунків.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення присутнього у судовому засіданні представника сторін, Вищий адміністративний суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги Старокостянтинівської ОДПІ з урахуванням такого.

Судовими інстанціями встановлено, що в ході проведення працівниками ДПА перевірки господарської одиниці — належного підприємству магазину — щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій у сфері готівкового та безготівкового обігу суб'єктами підприємницької діяльності, оформленої актом від 1.03.2007, було виявлено факт здійснення позивачем продажу товару на загальну суму 41,30 грн. без застосування книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки та без видачі відповідного розрахункового документа, незабезпечення підприємством відповідності суми готівки у місці проведення розрахунків сумі коштів, указаній у КОРО та РК (сума невідповідності становила 469,75 грн.), а також відсутність п'яти цінників на товари, що знаходилися на вітрині магазину. Наведені обставини слугували підставою для прийняття органом контролю оспорюваного рішення, відповідно до якого до підприємства застосовано штрафну санкцію в сумі 2773,75 грн.

Основним мотивом для скасування цього рішення попередніми судовими інстанціями зазначено незаконність вказаної перевірки з огляду на відсутність наказу про проведення позапланової перевірки підприємства та невідповідність поданих ДПА направлень вимогам закону.

Втім, така правова оцінка обставин справи не відповідає наявним у матеріалах справи фактичним даним та нормам матеріального права.

Так, згідно з ч.1 ст.111 закону «Про державну податкову службу в Україні» перевірки в межах повноважень податкових органів, визначених законом «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», уважаються позаплановими.

Відповідно до ч.1 ст.112 закону «Про державну податкову службу в Україні» (у редакції, чинній на момент проведення спірної перевірки) посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення планової або позапланової виїзної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання платнику податків під розписку:

1) направлення на перевірку, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державної податкової служби, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прі­звища посадових осіб органу державної податкової служби, які проводитимуть перевірку (направлення є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби, скріпленого печаткою органу державної податкової служби)

2) копії наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки, в якій зазначаються підстави проведення позапланової виїзної перевірки, дата її початку та дата закінчення.

Пунктом 2.6 Методичних рекомендації щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби при організації документальних перевірок юридичних осіб (додаток 2 до наказу ДПА від 11.10.2005 №441) перевірки контролю за здійсненням суб'єктами господарювання розрахункових операцій у сфері готівкового обігу проводяться за окремими планами органів державної податкової служби. З метою підвищення контролю за здійс­ненням розрахункових операцій та запобігання дублюванню перевірок у ДПІ в містах і районах формується та затверджується щомісячний план проведення зазначених перевірок. При цьому за дорученням Кабінету Міністрів можуть проводитися позапланові перевірки суб'єктів господарювання, які здійснюють готівкові розрахунки.

У матеріалах справи міститься наказ ДПА від 3.02.2007 «Про проведення перевірок» та затверджений план проведення перевірок відділом оперативного контролю на березень 2007 ро­ку, що цілком відповідає наведеним законодавчим вимогам.

Помилкове ж зазначення у направленні виду перевірки (а саме — планової, замість позапланової), а також наявність інших окремих недоліків у направленні не може вважатися порушенням законодавчо встановленої процедури проведення перевірки.

До того ж, згідно з ч.2 ст.112 закону «Про державну податкову службу в Україні» ненадання цих документів платнику податків або їх надання з порушенням вимог, установлених ч.1 цієї статті, є підставою для недопущення посадових осіб органу державної податкової служби до проведення планової або позапланової виїзної перевірки.

Отже, у разі невідповідності поданого працівником податкового органу направлення на проведення перевірки вимогам закону суб'єкт господарювання має право не допустити працівника до проведення цієї перевірки. Однак власне недотримання податковим органом вимог законодавства під час здійснення такої перевірки не звільняє суб'єкта господарювання від передбаченої чинним законодавством відповідальності за допущені ним порушення вимог податкового та іншого законодавства.

У зазначеному акті перевірки працівниками ДПА з достатньою повнотою зафіксовано вчинені позивачем порушення правил здійснення розрахункових операцій, визначених пп.1, 2, 5, 8, 13 ст.3 закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Вказані обставини підтверджуються й іншими доказами, що містяться у матеріалах справи, зокрема — поясненнями продавця перевіреного магазину, власноручно складеним цим продавцем описом готівкових коштів на місці здійснення розрахунків тощо, тоді як позивач не подав будь-яких доказів на спростування вказаних обставин та не заявив жодних заперечень щодо фактів вчинення ним зазначених порушень.

За таких обставин застосування до Підприємства штрафних санкцій згідно з оспорюваним рішенням слід визнати цілком правомірним.

З урахуванням викладеного Вищий адміністративний суд уважає за необхідне скасувати ухвалені у справі рішення місцевого та апеляційного судів та відмовити у задоволенні цього позову.

Керуючись стст.160, 167, 220, 221, 223, 229, 230, 232 КАС, Вищий адмініст­ративний суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Старокостянтинівської об'єднаної державної податкової інспекції Хмельницької області задовольнити.

2. Постанову Господарського суду Хмельницької області від 20.09.2007 та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 10.06.2008 у справі №9/16/456-НА скасувати.

3. У позові відмовити.

Постанова набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути переглянута Верховним Судом у порядку стст.236—238 КАС.