Закон і Бізнес


Резерв расставили по ранжиру


№28 (1015) 09.07—15.07.2011
2253

В случае набора несколькими кандидатами одинакового количества баллов им определяется одинаковое место по рейтингу


Вища кваліфікаційна комісія суддів України

30 червня 2011 року м.Київ

Рішення №2026/пп-11

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:

головуючого — голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Самсіна І.Л.,

членів комісії: Горбачової Л.П., Колеснік Г.А., Марцинкевича А.М., Маслія В.І., Мельника М.Г., Мікуліна В.П., Пінчука М.Г., Сокуренка Д.М., Фадєєвої Н.М., Шаргала В.І.,

розглянувши питання про визначення рейтингу кандидатів на посаду судді вперше та зарахування їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів,

ВСТАНОВИЛА:

Згідно з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів від 2.06.2011 №1764/пп-11 комісією 19.06.2011 проведено кваліфікаційний іспит кандидатів на посаду судді вперше в м.Одесі на базі Національного університету «Одеська юридична академія».

893 кандидати на посаду судді з’явилися в місце проведення кваліфікаційного іспиту й складали його, 3 кандидати для складення кваліфікаційного іспиту не з’явилися.

За наслідками оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту, рішеннями комісії від 29.06.2011 визначено, що 66 балів є достатньою кількістю набраних балів для визнання кандидатів на посаду судді вперше такими, які склали кваліфікаційний іспит, а також затверджено результати кваліфікаційного іспиту й список кандидатів на посаду судді вперше, які склали кваліфікаційний іспит, у кількості 687 осіб.

Згідно з приписами ч.8 ст.70 закону «Про судоустрій і статус суддів» Вища кваліфікаційна комісія суддів відповідно до кількості набраних кандидатами на посаду судді балів за результатами складення кваліфікаційного іспиту визначає рейтинг кандидатів та зараховує їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів.

На підставі наведеного голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів вніс на розгляд комісії питання про визначення рейтингу кандидатів на посаду судді, які склали кваліфікаційний іспит, та зарахування таких кандидатів до резерву на заміщення вакантних посад суддів.

Відповідно до пп.4.3 Методики визначення рейтингу кандидатів на посаду судді, затвердженої рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів від 29.06.2011, рейтинг кандидата полягає в присвоєнні йому порядкового номера в списку кандидатів на посаду судді, що успішно склали кваліфікаційний іспит, який затверджений Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Такий порядковий номер є місцем кандидата за рейтингом.

Згідно з пп.5.2—5.4 зазначеної методики найвищим місцем за рейтингом є 1-е місце, яке визначається кандидату, що за результатами складення кваліфікаційного іспиту набрав найбільшу кількість балів. Подальші місця між кандидатами розподіляються за принципом зменшення кількості набраних ними балів. У разі набрання кількома кандидатами однакової кількості балів за результатами складення кваліфікаційного іспиту, їм визначається однакове місце за рейтингом.

Згідно із затвердженими результатами кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді вперше та списком кандидатів на посаду судді вперше, які склали кваліфікаційний іспит, встановлено, що 4 кандидати набрали найбільшу кількість балів — 99 балів, 6 кандидатів набрали 98 балів, 8 кандидатів — 97 балів, 3 кандидати — 96 балів, 8 кандидатів — 95 балів, 9 кандидатів — 94 бали, 14 кандидатів — 93 бали, 15 кандидатів — 92 бали, 17 кандидатів — 91 бал, 15 кандидатів — 90 балів, 18 кандидатів — 89 балів, 19 кандидатів — 88 балів, 18 кандидатів — 87 балів, 23 кандидати — 86 балів, 21 кандидат — 85 балів, 23 кандидати — 84 бали, 21 кандидат — 83 бали, 20 кандидатів — 82 бали, 21 кандидат — 81 бал, 21 кандидат — 80 балів, 23 кандидати — 79 балів, 29 кандидатів — 78 балів, 20 кандидатів — 77 балів, 26 кандидатів — 76 балів, 26 кандидатів — 75 балів, 26 кандидатів — 74 бали, 33 кандидати — 73 бали, 32 кандидати — 72 бали, 24 кандидати — 71 бал, 37 кандидатів — 70 балів, 31 кандидат — 69 балів, 24 кандидати — 68 балів, 25 кандидатів — 67 балів, 27 кандидатів — 66 балів.

З огляду на вищевказане комісія дійшла до висновку про необхідність визначення рейтингу кандидатів на посаду судді вперше із урахуванням кількості набраних ними балів і відповідно до правил, передбачених методикою.

За такими правилами 1-е місце за рейтингом визначається 4-ом кандидатам, які набрали 99 балів, а подальші місця за рейтингом розподіляються за принципом зменшення кількості балів, набраних кандидатами на посаду судді відповідно до рейтингового списку кандидатів на посаду судді (додається).

Також на виконання приписів частини восьмої ст.70 закону «Про судоустрій і статус суддів» та з додержанням п.4 Порядку формування та ведення резерву на заміщення вакантних посад суддів, затвердженого рішенням Комісії від 28.04.2011 №1429/зп-11, комісія зараховує до резерву на заміщення вакантних посад суддів 687 кандидатів на посаду судді, які склали кваліфікаційний іспит, і рейтинг яких визначений згідно із вищезазначеними правилами.

Враховуючи викладене та керуючись стст.66, 70, 91 закону «Про судоустрій і статус суддів», Порядком формування та ведення резерву на заміщення вакантних посад суддів, Методикою визначення рейтингу кандидатів на посаду судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів

ВИРІШИЛА:

1. За результатами складення кандидатами на посаду судді вперше кваліфікаційного іспиту визначити рейтинг 687 кандидатів на посаду судді вперше, які згідно з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів від 29.06.2011 склали кваліфікаційний іспит (рейтинговий список кандидатів на посаду судді додається).

2. Зарахувати до резерву на заміщення вакантних посад суддів 687 кандидатів на посаду судді, які склали кваліфікаційний іспит, і рейтинг яких визначений Вищою кваліфікаційною комісією суддів.