Закон і Бізнес


Бюджетні збурення

Судді підрахували виділені державою копійки на розгляд однієї справи і… вжахнулися


Правосудие, №7 (891) 14.02—20.02.2009
1725

4 грн. 67 коп... Саме стільки коштів виділив Уряд цього року на розгляд однієї справи в суді. Чи то свідомо, чи то ненароком провокуючи корупцію в царині правосуддя. Тепер, здається, виправданим є звинувачення служителями Феміди чинної влади в тиску на суди загалом та на кожного з них зокрема.


4 грн. 67 коп... Саме стільки коштів виділив Уряд цього року на розгляд однієї справи в суді. Чи то свідомо, чи то ненароком провокуючи корупцію в царині правосуддя. Тепер, здається, виправданим є звинувачення служителями Феміди чинної влади в тиску на суди загалом та на кожного з них зокрема.

 

Очищення, очищення і ще раз очищення

 

Перш ніж підійти до процедури призначення на адміністративні посади, керманич Ради суддів Петро Пилипчук надав слово Голові ВС Василю Онопенку, який, що приємно, остан­нім часом став дуже частим гостем на засіданнях вищого органу самоврядування третьої гілки влади в період між з’їздами. Як завжди, промова Василя Васильовича була спрямована на захист Феміди, на яку почастішав тиск і з боку преси, і з боку різних політичних сил. В.Онопенко вкотре звернув увагу членів РСУ на те, що в Україні здійснюється цілеспрямована дискредитація судів. Таким чином перший з-поміж вершителів правосуддя охарактеризував своє ставлення до невдоволення певних політичних сил та правоохоронних органів тим, що РСУ здійснює призначення на адміністративні посади.

Відповідне рішення було прийнято РСУ 31 травня 2007 року. Відстоюючи свою позицію, голова найвищого судового органу наголосив на тому, що «це те рішення, за яке ніколи не буде соромно, тому що воно ухва­лювалося в умовах крайньої необхідності, виключно в су­спільних інтересах і є юридично обгрунтованим». На його думку, такий крок урятував правосуддя в Україні.

Ставши на захист честі судової влади загалом і РСУ зокрема, В.Онопенко зауважив, що нині свідомо замовчується той факт, що рада вимушено взяла на себе повноваження з вирішення кадрових питань, оскільки окремі законодавчі положення щодо призначення суддів на адмінпосади були визнані Конституційним Судом неконституційними. «ЗіБ» у своїх останніх номерах теж неодноразово зауважував, що це питання досі законодавчо не врегульоване, хоча П.Пилипчук кілька разів звертався до народних обран­ців із проханням нарешті розставити всі крапки над «і».

Голова ВС висловив переконання, що якби РСУ не взяла на себе відповідальності за призначення на адмінпосади, то суди давно б стали придатком або Секретаріату Президента, або Вищої ради юстиції, або якоїсь політичної сили чи біз­нес-структури. «В умовах тривалого політичного безладу, пануючого правового нігілізму, паралічу державної влади суди просто перестали б існувати як судові органи», — додав В.Онопенко.

Тому намагання вкотре поспекулювати на цій темі керівник ВС означив як новий етап політико-бізнесового поглинання служителів правосуддя. Мета цієї кампанії, на його думку, — домогтися в будь-який спосіб встановлення неправового контролю над судами, з тим щоб використовувати їх у певних політичних та особистих інтересах. Її вінцем має стати внесення відповідних змін до законодавства, зокрема ухвалення ВР сумнозвісного законопроекту про судоустрій.

Нині, нагадав присутнім В.Онопенко, готується відповідний грунт. Голова найвищого органу третьої гілки влади вважає: суспільству нав’язується думка, що судова система є найкорумпованішою в державі, а всі соці­альні біди — з вини судів. І цей висновок підкріплюють результатами активної боротьби з корупціонерами в судовій системі.

І хоч з юридичної точки зору претензій взагалі бути не може, адже є виявлені факти кримінально караних зловживань суддів, насторожує те, зауважив Василь Васильович, що сьогодні вся боротьба з корупцією в державі певними правоохоронними органами сконцентрована головним чином у судах. І з огляду на те, як і ким вона здійснюється, можна припустити, що її головною метою насправді є не викорінення цього зла, а дискредитація судової влади як такої. По суті, резюмував Голова ВС, йдеться про використання правоохоронних органів у політичній боротьбі за владу, що фактично є не чим іншим, як політичною корупцією.

Однак, зауважив далі В.Онопенко, мантієносна спільнота повинна визнати, що окремі її діячі дають під­стави для обгрунтованої критики та звинувачень: багато з того, в чому звинувачують су­ди, відповідає дій­сності. Тому керівник ВС знову наголосив на тому, що наведення порядку в домі Феміди ви­значальним чином залежить від самих суддів.

На кожне порушення представником третьої гілки влади закону має бути адекватне і принципове реагування (в межах пов­новажень) передусім з боку голови суду, ради суддів, квалі­фікаційних комісій. У жодному разі не повинно бути приховування такого порушення чи поблажливого ставлення до порушника через те, що він суддя, застеріг колег очільник ВС.

На його переконання, не було б ганебної ситуації у Львівському апеляційному адміністративному суді та відомої кримінальної справи, якби з боку керівництва Вищого адміністративного суду застосовувались інші підходи до добору кандидатів на посади.

І, нарешті, на завершення свого виступу Голова ВС закликав присутніх уживати всіх передбачених законом заходів для самоочищення системи від тих, хто ганьбить статус судді, підвищувати якість організа­ційної роботи, активізувати діяльність із дисциплінарної практики, відповідально ставитися до надання методичної допомоги установам нижчого рівня, особливу увагу приділяти кадровим питанням. Слід також забезпечувати від­кри­тість діяльності судів, максимально широко інформуючи населення про їхню роботу через ЗМІ.

 

Нав’язливе повноваження

 

Після обговорення питання призначення служителів Феміди на адмінпосади, яке так і залишилося законодавчо неврегульованим, члени засідання все ж таки згідно з порядком денним знову змушені були виконати цей спірний обов’язок. Своїм рішенням від 6 лютого РСУ призначила достойних, на її погляд, людей на адміністративні посади голів та заступників голів судів.

Зокрема, на посаду голови Київського апеляційного адміністративного суду був призначений Анатолій Денісов, який до сьогодні був тимчасовим виконувачем обов’язків голови цієї ж установи відповідно до указу Президента. Заступником голови вищезазначеного храму Феміди було призначено Ірину Саприкіну.

Також РСУ здійснила низку кадрових призначень в адміністративних та господарських судах.

 

Дірявий бюджет

 

Доповідаючи про виконання бюджету у 2008 році та про стан фінансового забезпечення у 2009-му, заступник голови Державної судової адміністрації Олександр Лощихін повідомив, що ВР під час затвердження розпису доходів і видатків на 2009 рік на утримання судів та ДСАУ виділила лише 1984,2 млн грн. Це становить близько 22% від потреби.

Зазначимо, що поза увагою народних депутатів залишилися інфляційні процеси, підвищення цін на комунальні послуги й енергоносії та збільшення кількісного складу апарату судів. Порівняно з минулим роком асигнування в бюджеті цього року зменшилися на 19%. Беручи до уваги розрахункову кількість справ, які, за статистичними даними, мають на­дійти на розгляд у 2009 р., видатки на одну справу в середньому становитимуть 4,67 грн. Для порівняння: в минулому році було 18,4 грн. Законодавці не врахували, що у 2008 р. Кабмін на 30% урізав асигнування на здійснення судочинства та ка­пітальні видатки. І це попри те, що в бюджеті на 2008 р. на здійснення правосуддя було виділено лише 48% коштів від потреби.

Члени РСУ визнали, що такий стан фінансування не забезпечує повноцінної роботи судів та унеможливлює виконання ними головної конституційної функції — відправлення правосуддя. Тому вони вирішили створити робочу групу з представників РСУ, ДСАУ, Міністерства фінан­сів та комітетів ВР з питань бюджету та з питань правосуддя (за згодою) для ініціювання перед Урядом питання про внесення змін до державного бюджету на поточний рік.

 

Невиправдана розкіш?

 

Доповідаючи відносно пропозицій голови ВАС стосовно змін мережі окружних адмінсудів та штатної чисельності їх працівників, голова ДСАУ Іван Балаклицький наголосив, що вважає їх недоцільними.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції звернулося до ДСАУ з проханням провести фі­нансово-економічне обгрунтування проекту указу Президента «Про внесення змін до деяких Указів Президента України щодо вдосконалення мережі адміністративних судів України та збіль­шення штатної чисельності суд­дів в адміністративних судах — окружних і апеляційних». Відповідно до ч.4 ст.20 закону «Про судоустрій України» кіль­кість служителів Феміди в судах визначається Президентом за поданням голови ДСАУ, погодженим із Головою ВС чи головою відповідного вищого спеці­алізованого суду. Склалася дещо за­плутана ситуація, оскільки голова ДСАУ такого подання не вносив.

Отже, одним з указів передбачається змінити мережу адміністративних судів Києва, а точніше Окружний адмінсуд розділити на три — Окружний, Центральний та Лівобережний, одночасно змінивши штатну чисельність. Та, як доповів очіль­ник ДСАУ, фінансовий аналіз свідчить: щоб утворити ці суди й повністю забезпечити їх кадрами (141 особа), необ­хідно додаткове фінансування в роз­мірі 209 млн грн. З урахуванням цих даних та зважаючи на те, що на сьогодні штатна чисельність адміністративних судів укомплектована лише на 40% і ще є можливість заповнювати вакантні місця, ДСАУ не може забезпечити фінансування таких установ. А ось питання зміни мережі судів не входить до компетенції цього органу.

Було висловлено думку, що таке рішення є правильним, виваженим, адже нещодавно прийнято закон, згідно з яким значну частину справ передано від адміністративних до місцевих судів, тож на сьогодні неможливо спрогнозувати навантаження на адміністративні суди.

 

Зустріч мантії з мандатом

 

Згідно з планом роботи ВР 18 березня 2009 року в сесійній залі мають відбутися парламентські слухання на тему «Стан правосуддя в Україні». У передчутті майбутньої зустрічі з народними обранцями в будівлі під куполом служителі Феміди вирішили йти одним великим фронтом. І вже захищати та відстоювати свою честь прямо з трибуни.

Як планується, на слуханнях мова йтиме не лише про стан правосуддя в державі, а й про подальші шляхи розбудови третьої гілки влади, про долю судової реформи, тому жерці Феміди зацікавлені взяти якнайактивнішу участь у цьому дійстві.

Члени органу суддівського самоврядування вирішили підготувати звернення до Голови ВР, з тим щоб до розгляду цього питання якомога ширше був залучений суддівський корпус. Вони переконані, що на слухання обов’язково мають бути запрошені Голова ВС, очільник РСУ, керівники вищих спеціалі­зованих судів, керманичі палат ВС, голови всіх апеляційних судів та всіх рад суддів, члени РСУ та голови кваліфікаційних комісій. Саме таке представництво суддівського корпусу, на думку членів засідання, дозволить провести дійсно конструктивне обговорення з виходом на конкретні пропозиції.

Проте значна частина присутніх висловила занепокоєння тим, що майбутні слухання можуть стати лише політичною акцією, яка не дасть конструктивних результатів, а буде спробою в усіх бідах, що кояться в державі, звинуватити суддів. Зокрема, голова Одеського апеляційного господарського суду Валерій Балух зазначив: «Судячи з назви цих слухань — це передвиборна акція, котра не буде працювати на конструктив і вирішення тих проблем, які стоять зараз перед правосуддям. Схоже на те, що це буде публіч­на прочуханка для судової влади. І знову депутати випустять пару, покрасуються з екранів телевізора, ще раз заплямують і зганьблять судову владу, і цим усе скінчиться. Можливо, мої страхи і передчасні, але чомусь вони є».

Крім того, учасники зібрання:

- затвердили орієнтовний план роботи РСУ на перше півріччя 2009 року та персональний склад її комітетів;

- прийняли рішення про заохочення суддів;

- погодили розподіл додаткової чисельності працівників апарату загальних судів;

- затвердили Правила поведінки працівника суду;

- визначилися з приводу низки інших питань внутрішньої діяльності судів.

Одне слово, попрацювали в поті чола.

 

Олена ВЕЛИКОДНА