Закон і Бізнес


Перетягивание конфликтов

НАПК возмущается тем, что РСУ отнимает у него рычаг давления на судей


.

№41 (1547) 09.10—20.10.2021
Юрий ЯШИН
2660

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции считает, что только у него есть исключительное право давать разъяснения по вопросам возможного конфликта интересов у судей. А Рада судей отвечает, что агентство пытается таким образом давить на судебную власть и действует нечестно и непрофессионально.


Загрозливе «наголошення»

Згідно з інформацією, учергове розміщеною на офіційному сайті агентства, «НАЗК продовжує наголошувати на тому, що РСУ не має самовільно надавати роз’яснень суддям про конфлікт інтересів».

На думку голови НАЗК, те, що рада визначила сама для себе такі повноваження у власному порядку, свідчить про неповагу РСУ до закону, призводить до неефективного витрачання коштів платників податків та ситуацій, коли суддів фактично неможливо притягнути до відповідальності за конфлікт інтересів».

Приводом для такого меседжу стало те, що, на думку НАЗК, РСУ у своєму рішенні від 24.09.2020 №54 не побачила конфлікту інтересів у судді Троїцького районного суду Луганської області, який голосував сам за себе під час обрання голови суду. Запит на роз’яснення до РСУ суддя надіслав після того, як НАЗК звернулося до нього з вимогою дати пояснення про виявлені ознаки порушення. У жовтні 2020 року НАЗК також склало адміністративний протокол щодо цього судді, адже, на думку агентства, порушення в цьому випадку є очевидним. У грудні 2020 року суд розглянув справу та закрив провадження, сказавши, що в діях судді відсутній склад правопорушення. Однією з підстав для цього стало роз’яснення РСУ.

Між тим РСУ у своєму рішенні зазначила, що суддя не мав конфлікту інтересів, бо під час голосування реалізовував своє право бути обраним на посаду, передбачене в ст.20 закону «Про судоустрій і статус суддів».

Нав’язливі приклади

Але НАЗК продовжує наполягати, що цей випадок — лише один із прикладів, коли суддя зміг уникнути відповідальності завдяки роз’ясненню РСУ. Для того щоби зробити їх неможливими в майбутньому, необхідно закінчити судову реформу та внести зміни до порядку РСУ. «НАЗК продовжує закликати голову РСУ Богдана Моніча розблокувати судову реформу та забезпечити згадані зміни», — пояснив голова агентства Олександр Новіков.

Голова РСУ Б.Моніч відповів: «Замість того щоб розробити спільні позиції щодо врегулювання конфлікту інтересів, НАЗК намагається тиснути на судову гілку влади». Саме так він оцінив лист голови НАЗК з пропозицією РСУ не перебирати на себе повноваження парламенту.

Позиція ради ґрунтується на п.61 ч.1 ст.11 закону «Про запобігання корупції», і в РСУ, вважають, що НАЗК здійснює моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, але не суддів!

Відповідно до п.6 ч.8 ст.133 закону «Про судоустрій і статус суддів» РСУ здійснює контроль за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, голови чи членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації чи його заступників; приймає рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб (у разі якщо такий конфлікт не може бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом).

Різні думки — однакові повноваження

Усе це говорить про те, що чинне законодавство наділяє повноваженнями вирішувати одні й ті самі питання, які регулюються різними нормативними актами, двох різних суб’єктів, які, крім того, за поділом державної влади створені й діють, відповідно, у виконавчій та судовій гілках влади.

Б.Моніч уважає: говорити, що «роз’яснення РСУ можуть ввести суддів в оману та призвести до вчинення ними правопорушень, а звернення за роз’ясненням до РСУ, яка не наділена повноваженнями на їх надання (позиція НАЗК), може призводити до того, що судді помилково розумітимуть вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, щонайменше нечесно і непрофесійно».

Адже на його думку, ст.35 закону «Про запобігання корупції» встановлює особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

З огляду на це, а також те, що професійні судді незалежні й підкоряються виключно Конституції та законам, а незалежність суддів забезпечується засобами правового характеру, що встановлені чинним законодавством, РСУ вважає, що питання щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів повинні вирішуватися відповідно до п.6 ч.8 ст.133 закону «Про судоустрій і статус суддів», оскільки цей акт є спеціальним і визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.

Тобто згідно з правилами, установленими в ст.351 закону «Про запобігання корупції», врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів визначається законом «Про судоустрій і статус суддів», який регулює статус судді та засади організації судів.

Повноваження ж НАЗК щодо здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів поширюються на діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, за винятком суддів.

Чітка позиція

Слід зазначити, що РСУ зайняла в цьому питанні принципову позицію. Голова РСУ нагадав, що 21.10.2020 між ним і О.Новіковим відбулася робоча зустріч, де були обговорені ці питання. На ній же було домовлено спільними зусиллями двох органів усунути розбіжності й визначитися з розмежуванням повноважень у цій сфері, оскільки зазначені норми до певної міри дублюють повноваження РСУ й НАЗК. А це не може не позначитися на рішеннях, які приймаються радою та агентством. РСУ готова реалізувати ці домовленості.

Але, як зазначається в повідомленні на сайт РСУ, «на жаль, замість того, щоб докласти зусиль для усунення різночитань у питаннях конфлікту інтересів та напрацювати спільні рекомендації для зацікавлених осіб, НАЗК одразу після проведеної зустрічі вдалося до надсилання на адресу РСУ запитів в порядку п.1 ст.12 закону, в яких вимагало від РСУ не передбачених законом документів.

Позиція РСУ із цього приводу була висловлена в рішенні №54 від 24.09.2020, листі від 9.01.2021 №9рс-44/21-вих і з того часу залишається незмінною».

Той правий, хто досвідченіший?

Б.Моніч також нагадав, що «порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у діяльності суддів та інших представників судової системи та його врегулювання» (рішення РСУ від 4.02.2016 №2), був затверджений ще у 2016 році, коли НАЗК тільки намагалося розібратись у цих питаннях.

В РСУ вважають, що саме їхні напрацювання в питаннях конфлікту інтересів лягли в основу багатьох роз’яснень, які надавалися НАЗК з питань врегулювання конфлікту інтересів, що своєю чергою дало можливість підписати меморандум про співробітництво між НАЗК та РСУ, який діє до цього часу».

Слід зазначити, що згаданий меморандум був підписаний в жовтні 2018 року попередніми керівниками обох органів — головою РСУ Олегом Ткачуком і головою НАЗК Олександром Мангулом.

Але, оскільки керівники обох органів публічно оголосили протилежні позиції, схоже, що це питання буде вирішуватися не меморандумом, а в суді або шляхом унесення законодавчих змін, які усунуть можливість подвійного тлумачення повноважень.