Закон і Бізнес


Ближайшие задачи

ССОС определился, чем будет заниматься в этом году


№10 (1100) 09.03—15.03.2013
2339


Рада суддів загальних судів

Рішення

28 лютого 2013 року                м.Київ                                                        №11

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів загальних судів Бабія А.П. про завдання Ради суддів загальних судів, визначені рішенням XI, чергового, з’їзду суддів України, відповідно до статті 113, частини шостої статті 122 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Рада суддів загальних судів

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію члена Ради суддів загальних судів Бабія А.П. про завдання Ради суддів загальних судів, визначені рішенням XI, чергового, з’їзду суддів України, взяти до відома.

2. На виконання пункту 10 рішення XI, чергового, з’їзду суддів України, з метою здійснення вивчення стану організації діяльності місцевих та апеляційних загальних судів щодо практики застосування норм Кримінального процесуального кодексу України створити робочу групу у складі членів Ради суддів загальних судів — судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Фурика Ю.П., судді Апеляційного суду Волинської області Пазюка О.С., судді Залізничного районного суду м.Сімферополя АРК Масалигіної Н.С.

Запропонувати Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ здійснити вивчення проблемних питань застосування місцевими та апеляційними загальними судами норм Кримінального процесуального кодексу України, у тому числі щодо розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до речей і документів, клопотань про арешт майна/скасування арешту майна, практики оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування.

3. Продовжити роботу Ради суддів загальних судів в межах її компетенції по виконанню завдань, визначених пунктами 9, 10, 13 рішення XI, чергового, з’їзду суддів України:

—     відстоювати інтереси суддів в питаннях правового захисту суддів, їх соціального і побутового забезпечення, належним чином реагувати на будь-які прояви втручання в їхню діяльність щодо здійснення правосуддя;

—     брати участь у підготовці та опрацюванні законопроектів, що стосуються судоустрою і судочинства, статусу суддів, забезпечення діяльно­сті органів судової влади;

—     вивчати стан організації здійснення судочинства загальних судів;

—     здійснювати підбір та підготовку кадрів для надання рекомендацій Вищій раді юстиції щодо кадидатур на адміністративні посади у судах;

—     вживати заходів щодо забезпечення інформаційної відкритості діяльності загальних судів, підвищення рівня довіри громадян до правосуддя, зміцнення авторитету судової влади.

4. Проводити періодичний, один раз на півроку, аналіз звернень фізичних та юридичних осіб, суддів та працівників апарату суду, які надходять до Ради суддів загальних судів, з метою встановлення причин звернення, результатів розгляду, частоти звернень стосовно конкретного суду та обговорення цього аналізу на засіданнях Ради суддів загальних судів з прийняттям відповідних заходів. Розробити Положення про порядок розгляду звернень громадян і юридичних осіб Радою суддів загальних судів (відповідальні — заступник голови Ради суддів загальних судів — суддя Апеляційного суду Запорізької області Симонець О.І., член Ради суддів загальних судів — суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області Волошин М.П.).

5. Розглянути на засіданнях Ради суддів загальних судів додатково до питань, визначених в орієнтовному плані роботи Ради суддів загальних судів у першому півріччі 2013 року, наступні питання:

—     про організацію роботи з інформаційного наповнення і функціонування офіційних веб-сайтів загальних судів та Ради суддів загальних судів на офіційному веб-порталі судової влади України (відповідальні — голова Ради суддів загальних судів Отрош І.О., член Ради суддів загальних судів — суддя Апеляційного суду Одеської області Бабій А.П.);

—     про стан надходження судового збору, контролю за правильністю та своєчасністю його надходження і оперативного обліку справляння судового збору, надходження якого контролюється Державною судовою адміністрацією України, і виконання вимог Закону України «Про судовий збір» загальними судами України (відповідальні члени Ради суддів загальних судів — суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Висоцька В.С., суддя Апеляційного суду Одеської області Бабій А.П.);

—     про стан комп’ютеризації загальних судів для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу в судах, забезпечення загальних судів необхідними технічними засобами фіксування судового процесу (відповідальні члени Ради суддів загальних судів — суддя Апеляційного суду Одеської області Бабій А.П., суддя Апеляційного суду Рівненської області Мельник Ю.М.).

З метою отримання необхідної для розгляду інформації по вказаним питанням доручити голові Ради суддів загальних судів Отрош І.О. звернутися з відповідними запитами до Державної судової адміністрації України, Державного підприємства «Інформаційні судові системи».

6. Заслухати на засіданні Ради суддів загальних судів інформацію голови Державної судової адміністрації України з питань організаційно-матеріального/фінансового забезпечення загальних судів України на перше півріччя 2013 року та співпраці з Радою суддів загальних судів.

7. У квітні — червні 2013 року на засіданнях Ради суддів загальних судів заслухати інформацію голови Приморського районного суду м.Одеси Кічмаренка С.М. та голови Олександрійського районного суду Кіровоградської області Безуматова М.В. про діяльність зазначених судів.

8. З метою вивчення стану організації діяльності загальних судів, забезпечення належних умов їх діяльності з боку територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та оперативного вирішення питань щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах та звільнення їх з таких посад запровадити виїзні засідання Ради суддів загальних судів в регіонах і призначити перше виїзне засідання Ради суддів загальних судів з цих питань у квітні — червні 2013 року у м.Одесі.

 

Голова Ради суддів загальних судів

І.ОТРОШ