Закон і Бізнес


Е-резидентство: to be or not to be

Чем может привлечь иностранца статус е-предпринимателя в Украине?


Уряд розраховує, що до посольств вишиковуватимуться черги потенційних е-резидентів.

№48 (1502) 28.11—04.12.0202
Иван КРАСНОВ, адвокат АО «Барристерс»
1909
1909

В парламенте зарегистрирована законодательная инициатива, которая должна создать условия для экспериментального проекта по введению в Украине электронного резидентства. Что же такое «е-резидентство», как оно приобретается и какие последствия его введения?


4 кроки до е-статусу

Відразу звернемо увагу на те, що експериментальний проект Кабінету Міністрів щодо запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства має обмежені строки дії — до 1.07.2022. Згідно з відповідною постановою Уряду від 25.06.2020 №648, е-резидентство — це статус, який дає можливість іноземцю або особі без громадянства, котра досягла 18-річного віку, отримувати кваліфіковані електронні довірчі послуги, електронні послуги, відкривати банківські рахунки в Україні.

Щоб отримати статус е-резидента, іноземець або особа без громадянства повинні зробити 4 кроки:

• зареєструватися на порталі «Дія» та подати відповідну заяву (англійською мовою) з долученням електронної копії власного паспорта та документа про відсутність судимостей;

• пройти перевірку;

• пройти ідентифікацію;

• виписати довіреність.

Здавалося б, усе легко. Проте не дуже.

Особистий ключ або ЕЦП

Для проведення державної реєстрації на порталі особа повинна мати особистий ключ. Це той самий, відомий широкому загалу електронний цифровий підпис. Де ж його взяти?

Для цього необхідно звернутися до «кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг». Зі списком таких осіб можна ознайомитися на офіційному сайті. Як убачається з указаного списку, до нього входять українські державні органи, міністерства, ДПС, банки тощо.

Як отримати ЕЦП, фізично не перебуваючи на території України? Залишимо це питання для розгляду та реалізації самими надавачами таких послуг, оскільки саме вони в цьому зацікавлені.

Перевірка особи

Після подання заяви на е-резидентство здійснюється перевірка особи. Органи МВС та СБУ перевіряють за українськими реєстрами та реєстрами Інтерполу, Європолу, чи притягували особу до кримінальної відповідальності в Україні; чи причетна вона до діяльності, яка становить загрозу національній безпеці; чи не перебуває вона в міжнародному розшуку. Термін такої перевірки становить 20—34 календарні дні.

Паралельно адміністратор порталу «Дія» (ДП «Дія») перевіряє, чи не значиться заявник у переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні, спеціальні економічні санкції та інші обмежувальні заходи. Термін такої перевірки — 10 робочих днів.

За результатами перевірок складаються звіти. Виявлення негативної інформації про особу є підставою для відмови в присвоєнні е-резидентства.

Прикметно, що конкретні підстави відмови особі не повідомляються. Тому не слід розраховувати на те, що, подавши заяву на е-резидентство, ви зможете отримати інформацію, наприклад, чи не перебуваєте в розшуку Інтерполу.

У випадку позитивного результату перевірок адміністратор надсилає запит до податкової служби щодо наявності в особи присвоєного реєстраційного номера облікової картки платника податків. У разі відсутності раніше присвоєного ІПН податкова резервує відповідний номер, а у випадку наявності — фіксує у своїх базах подання такою особою заяви на е-резидентство.

Ідентифікація особи

Після виконання перевірок необхідно ідентифікувати іноземця або особу без громадянства. Таку ідентифікацію здійснює консульська посадова особа. Згідно з постановою КМ №648 це має робити дипломатичний службовець або адміністративний службовець закордонної дипломатичної установи України в державі постійного (тимчасового) проживання (перебування) заявника.

Виклик іноземця або особи без громадянства до консульської посадової особи здійснюється через портал «Дія» шляхом надсилання електронного повідомлення.

Ідентифікація проводиться шляхом огляду оригіналу паспорта (наданого особою із заявою на е-резидентство), зіставлення його даних із даними, наявними в системі (порталі «Дія») та встановлення його належності саме заявнику (відповідність фотографії).

Прикметно, що в постанові №648 не регламентований порядок і строки проходження ідентифікації, оскарження дій консульської посадової особи, можливість заявника надати інший документ для ідентифікації, ніж той, що був наданий із заявою на е-резидентство. Останній пункт може бути особливо актуальним, оскільки, як зазначено, з моменту подання заяви на е-резиденство до проходження процедури ідентифікації може пройти близько місяця. За такий час особа може, наприклад, утратити паспортний документ та отримати новий. І така, здавалось би, життєва ситуація, автоматично призводитиме до відмови в присвоєнні статуту е-резидента.

Непроходження або негативний результат проходження ідентифікації є підставою для відмови в наданні статусу е-резидентства.

У випадку позитивного проходження ідентифікації консульська посадова особа створює електрону копію паспорта та відцифрований образ обличчя заявника, а також уносить до порталу «Дія» інформацію, необхідну для отримання ЕЦП.

Що? Знову ЕЦП?

Так! Саме тому ДП «Дія» включена до довірчого списку кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

Після проходження процедури ідентифікації та отримання необхідної інформації від консульської посадової особи адміністратор порталу надсилає запит до податкової служби для отримання інформації про ІПН особи. Податківці протягом години надають витребувану інформацію!

Утім, у постанові №648 не регламентований порядок присвоєння іноземній особі або особі без громадянства зарезервованого раніше ІПН.

Після отримання заявником ІПН адміністратор порталу вносить інформацію до системи та повідомляє про це консульську посадову особу. Здавалося б, усе, особа пройшла перевірку, ідентифікацію, отримала ІПН. Але ні, ще потрібна довіреність!

Довіреність невідомому

Тут виникає бажання процитувати п.22 порядку, затвердженого постановою №648.

«Консульська посадова особа надає заявнику для заповнення бланк довіреності на адміністратора, за якою адміністратору надається право здійснювати переклад документів, поданих е-резидентом для відкриття банківських рахунків та інших цілей, у межах, необхідних для виконання цього порядку, в тому числі подавати такі документи від його імені, отримувати будь-які документи і повідомлення на ім’я е-резидента, представляти інтереси е-резидента в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях та виконувати інші дії, встановлені довіреністю.

Довіреність підписується заявником та підлягає відповідно до закону «Про нотаріат» посвідченню консульською посадовою особою. Електронна копія довіреності завантажується консульською посадовою особою до облікового запису заявника в системі протягом двох робочих днів».

Такий пункт викликає більше здивувань, ніж розуміння. Тобто іноземець або особа без громадянства ще на етапі отримання е-резидентства офіційною довіреністю уповноважує невідому йому особу (адміністратора порталу) на вчинення юридично значущих дій, зокрема:

• отримувати будь-які документи й повідомлення на ім’я е-резидента;

• представляти його інтереси в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях;

• виконувати інші дії, установлені довіреністю.

Нарешті е-резидент!

Після виконання всіх описаних процедур особа набуває статусу е-резидентства. Усі наступні дії на порталі тепер можна здійснювати з використанням отриманого ЕЦП (у межах строку його дії) або звертатися до закордонної дипломатичної установи (за умови проходження ідентифікації).

Прикметно, що будь-які електронні послуги е-резидент може отримати виключно через портал «Дія» шляхом надання адміністратору заповнених форм англійською мовою, які останній перекладає на українську та надсилає відповідним державним органам. Комунікація у зворотному напрямку здійснюється аналогічно: український державний орган (українською мовою) → адміністратор порталу (переклад англійською) → е-резидент.

Е-резидент може відкрити в Україні лише один банківський рахунок.

Припинення е-резидентства можливе з підстав:

• установлення негативних обставин, зазначених у розділі «Перевірка особи»;

• закінчення строку дії ЕЦП та незамовлення нового.

Е-резидент-підприємець

Водночас у парламенті зареєстровано проект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ведення підприємницької діяльності е-резидентами в Україні» (№4240). Пропонується внести зміни до ряду нормативно-правових актів, які б дозволили е-резиденту реєструватися в Україні як ФОП. Крім того, запропоновано визначити особливості оподаткування, ведення звітності, первинної документації.

Так, е-резидент-підприємець може бути виключно на ІІІ групі єдиного податку (5%). Його податковою адресою є місце реєстрації адміністратора порталу «Дія», тобто місцезнаходження ДП «Дія» (наразі це м.Київ, вул. Ділова, 24).

Е-резидент-підприємець не може використовувати найману працю.

Дозволені види господарської діяльності для нього встановлює Мін’юст за погодженням з Мінфіном. Провадження інших видів господарської діяльності веде до втрати статуту підприємця із забороною поновлення протягом року, в якому допущене порушення та протягом наступного року. Усі надходження від недозволеної діяльності та отримані після втрати статусу підприємця оподатковуються за ставкою 15%.

Е-резидент-підприємець представляє свої інтереси в контролюючих органах особисто через систему «Е-резидент» (підсистема порталу «Дія»). Уся податкова звітність ведеться ним виключно через електронний кабінет платника.

Е-резидент-підприємець зобов’язаний мати первинні документи на всі грошові надходження на власний рахунок щодо всіх господарських операцій. У разі їх наявності ставка податку становить 5%, а у випадку їх відсутності — 15%.

Наведені зміни до ПК пропонується застосовувати в період з 25.06.2020 до 31.12.2022. Тобто початкова дата застосування передує реєстрації законопроекту.

Е-резиденти-підприємці провадять усі розрахунки виключно в безготівковій формі. Водночас вони не є платниками ЄСВ.

Спірний концепт

Отже, експериментальний проект і пропоновані умови підприємницької діяльності е-резидента є досить цікавими з погляду ведення іноземцями господарської діяльності в Україні та поповнення державного бюджету.

Натомість такі підприємці звільнені від сплати ЄСВ, що однозначно негативно впливатиме на підприємців того ж сегменту ринку. Адже за однакових умов резидент формуватиме вартість товарів, робіт і послуг з урахуванням обов’язкових платежів, від здійснення яких е-резидент звільнений.

У той же час передбачено досить дієвий запобіжник — визначення Мін’юстом конкретних дозволених видів господарської діяльності для е-підприємців.

Наскільки критичним для іноземців буде видача невідомій особі (адміністратору порталу «Дія») довіреності з досить суттєвими повноваженнями? Оцінити складно, не ознайомившись із її текстом. У той же час слід ураховувати скептичне ставлення іноземців до органів державної влади України, які останнім часом усе більше втрачають довіру навіть власних громадян.

Чи зацікавить іноземців та осіб без громадянства вихід на ринок України через е-резидентство за умови невикористання найманої праці (при нинішніх можливостях реєстрації, наприклад, ТОВ із 100% володінням корпоративними правами) — покаже лише час. Тож така форма підприємництва може бути актуальною для незначної кількості бажаючих вести бізнес в Україні, оскільки є більш прості форми з більш ширшими можливостями.

Утім, постановою №648 та законопроектом №4240 передбачений тільки концепт ідеї. До повноцінної реалізації ще дуже багато роботи.