Закон і Бізнес


Суд, который не всем по зубам

В ЄСПЛ не станут читать жалобу, если решение распечатано из ЄДРСР или отсутствует копия конверта


№37 (1491) 12.09—18.09.2020
Диана БЕРЕЗОВСКАЯ
2470

Из-за несоблюдения формальных требований Евросуд не рассматривает 90% жалоб. О типичных ошибках адвокатов, причинах отказов и юридических лазейках при подаче жалоб в Европейский суд по правам человека рассказал адвокат и бывший юрист секретариата этого учреждения Владимир Боряк.


Більшість скарг, які надходять до офісу ЄСПЛ у Страсбурзі, відхиляють, позаяк вони є безперспективними та поданими з порушенням формальних вимог. Такі неприємності стаються, коли адвокат, який подає документи, робить це в останній день 6-місячного строку. Відхилення скарги на підставі правила 47 (недотримання формальних вимог) не зупиняє перебігу строку. У такому разі, якщо в поданому пакеті документів чи формулярі виявляться неточності, то в правника не буде часу на виправлення. Як наслідок, громадянин утратить можливість захистити свої права. Інколи все ще трапляються випадки, коли для подання скарги використовується застаріла версія формуляра.

Типовою є ситуація з незаповненням усіх розділів формуляра або ж коли юристи плутають розділи й там, де мали би бути викладені факти, пишуть про скарги й навпаки. Поширеною є помилка, коли до пакета документів забувають додати копію конверта, який підтверджує дату отримання остаточного рішення національного суду. Ненадання фотокопій судових рішень з печаткою судді також спричиняє халепу. Знеособлене рішення з реєстру в цьому випадку не підходить.

Інколи політ адвокатської думки настільки широкий, що виходить за межі відведених сторінок, але факти та скарги мають бути чіткими та лаконічними. Факти викладаються на трьох сторінках, а скарги — на двох, додавати свої папірці не варто.  

Установлення умов прийнятності розпочинається з locus standi, або статусу постраждалої особи. Як правило, в цю категорію потрапляють прямі, непрямі та потенційні жертви. Утім, бувають кричущі випадки, коли до Суду звертаються особи або організації, які не мають ніякого стосунку до постраждалої особи. Наприклад, як у рішенні від 2.10.2008 у справі «Campeanu v. Romania».

Звертаючись до європейської Феміди, важливо правильно визначити право, яке має бути захищено, тобто принцип rationa materiae, бо за цим критерієм відхиляється значна кількість справ. Право має захищатися Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та протоколами до неї.

Часто в правників виникають труднощі зі ст.6 конвенції. Потрібно чітко розуміти, який аспект цієї статті покладений в основу скарги — цивільний чи кримінальний. Якщо скарга стосується першого, то правом на справедливий суд покриваються різні правовідносини: трудові, соціальні тощо. Утім, є винятки. До прикладу, питання оподаткування, відносини громадянства, право партій вести політичну діяльність. Тому скарга за ст.6 може бути відхилена саме через недотримання принципу rationa materiae, бо таких прав конвенція не гарантує.

Проте юриспруденція не була б собою, якби не містила низки нюансів. Наприклад, якщо в податкових спорах є штраф, то ст.6 може застосовуватися. Тільки не в цивільному, а в кримінальному аспекті.

Очевидні на перший погляд правила, але, на жаль, часто неуважність чи випадковість можуть зіграти поганий жарт із адвокатом, який мав намір представити клієнта в ЄСПЛ.