Закон і Бізнес


Мажоры против миноров

Как провести общее собрание, не выходя из дома?


№31 (1485) 01.08—07.08.2020
Амина БЕКМИРЗАЕВА
4484

Ввиду карантина предприятия не имели возможности эффективно принимать решения. Одной из преград стала сложность проведения общих собраний и надлежащее использование корпоративных прав. Адвокаты поделились опытом проведения собраний онлайн и заверили, что мы к этому вскоре привыкнем.


Не більш як 10 осіб

Із запровадженням обмежень, пов’язаних із карантином, не лише учасники ТОВ, а й акціонери постали перед проблемою проведення загальних зборів. Утім, як свідчить практика, комусь довелося шукати альтернативні варіанти. Тож адвокати почали аналізувати законодавство на предмет корпоративного управління онлайн.

Крім того, окремі акціонерні товариства зіткнулись із неможливістю прибуття власників на заплановані збори. На заваді стали закриті кордони. Найгіршою ситуація була в тих підприємств, які мають у складі власників нерезидентів.

Отже, постало запитання: чи можуть бути скасовані рішення, прийняті на загальних зборах, через порушення умов карантину? Утім, однозначної відповіді нема. З одного боку, сам факт карантину не є підставою для визнання рішень протиправними. З другого — якщо права учасника були порушені, то такі справи невдовзі побачимо в суді.

Проте підстави для зловживань є. Адже в першу чергу суд звертатиме увагу на положення, прописані в установчих документах. Тож, як кажуть адвокати, кожен випадок — індивідуальний. Утім, щодо акціонерних товариств з’явилось і багато нововведень.

Згідно із запровадженими Кабінетом Міністрів обмежувальними заходами, якщо акціонерне товариство спробує провести збори акціонерів і в одному приміщенні збереться понад 10 осіб (з урахуванням голови, секретаря та членів лічильної комісії), то це буде порушенням карантину, за яке встановлена адміністративна і кримінальна відповідальність. А Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку обіцяла повідомляти правоохоронні органи про всі випадки порушення соціальних обмежень. Тож довелося вигадувати і акціонерам, і НКЦПФР.

Використовуючи закон

Нині акціонери мають змогу проводити загальні збори без фізичної присутності учасників. На допомогу приходить можливість або заочного голосування, або дистанційного проведення. Заочне опитування дозволяється у випадках, передбачених статутом, та за умови, що кількість акціонерів не перевищує 25 осіб.

Для проведення зборів у формі заочного опитування проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам. Протягом 5 днів з моменту одержання власники голосуючих акцій повинні оповістити у письмовій формі про свою думку з поставлених питань. Надалі, після отримання повідомлення від останнього акціонера, секретар повинен підрахувати кількість голосів щодо кожного питання. На оформлення документів та сповіщення голова зборів має 10 днів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі власники голосуючих акцій.

Дистанційні збори стали можливими з огляду на прийняття спеціального законодавства. Зокрема, закон №540-ІХ передбачав обов’язок для НКЦПФР невідкладно розробити та затвердити тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів. Тож невдовзі комісія затвердила Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

Відповідно до цього порядку можуть бути проведені річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року. А також позачергові загальні збори акціонерів у випадках їх скликання або річні загальні збори учасників корпоративного фонду у 2020 році за результатами 2019 фінансового року. Положення передбачає можливості для проведення позачергових загальних зборів учасників корпоративного фонду у випадку їх скликання.

Загальні збори можуть бути скликані в тому числі протягом строку дії карантину і мають бути проведені не пізніше від трьох місяців після дати його завершення.

Танці й нюанси

Провести дистанційні збори можна лише за допомогою Центрального депозитарію або ж інших депозитарних установ. Такі збори проводяться за рахунок коштів товариства. Якщо позачергові збори скликаються акціонером, то він і оплачує всі витрати. Останні можуть бути компенсовані акціонеру в порядку та обсязі, установлених відповідним рішенням загальних зборів.

Утім, як кажуть у Центральному депозитарії, проведення загальних зборів дистанційно в багатьох випадках є значно дешевшим, ніж листи-опитування.

Скликати дистанційні загальні збори можна не менш як за 35 днів. Крім цього, на дату скликання ще повинен діяти карантин (а він, як відомо, продовжений до 31 серпня). Сформоване повідомлення наглядової ради надсилається всім акціонерам за допомогою депозитарної установи. При цьому всі акціонери товариства мають право надати пропозиції до порядку денного загальних зборів.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% акцій. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією. Перелік акціонерів АТ, які мають право на участь у зборах, складається за 3 робочі дні до дня проведення у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Як наголошують у Центральному депозитарії, в більшості проблеми однакові. Якщо не брати до уваги корпоративні конфлікти між мажоритарними та міноритарними власниками, то система онлайн-голосування показує себе досить добре. Утім, є нюанси.

Першою проблемою є накладання електронного цифрового підпису. Адже доволі часто внутрішні системи безпеки блокують розшифрування та передання інформації. Утім, із такими програмними питаннями справляються, тож жодного зібрання провалено не було.

Наступним нюансом є збільшення зацікавленості акціонерів в управлінні власними корпоративними правами. Як показує практика, навіть ті акціонери, від участі яких не залежить прийняття рішень, стають більш активними, коли в них з’являється змога взяти участь у зборах онлайн.

Показовою була справа, коли Національний депозитарій через «лінк» з міжнародним депозитарієм Clearstream успішно забезпечив можливість українському інвестору взяти участь у голосуванні на загальних зборах американської корпорації Apple.

Також Центральний депозитарій продовжує роботу над створенням основного механізму проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування, передбаченого в проекті закону «Про акціонерні товариства» (№2493), який у червні 2020 року прийняли в першому читанні. Функціонал нової автоматизованої електронної системи містить зручні інструменти взаємодії акціонерів як з емітентом, так і з депозитарною установою, які вже широко використовуються в європейській практиці із застосуванням найсучасніших засобів електронної ідентифікації.

Загалом як у НКЦПФР, так і в ЦД передбачають, що невдовзі всі збори будуть проводитись онлайн. Адже це і зручно, і швидко. Крім того, захист, який надається для власників акцій, мало чим відрізняється від захисту грошей на банківських рахунках.

З допомогою європейських партнерів було проведено аудит діяльності ЦД та встановлено, що він відповідає всім вимогам, які висувають до аналогічних установ. Тож, здається, акціонерам карантин пішов на користь. Принаймні зекономили і гроші, і час.