Закон і Бізнес


Голосуй или иди


№25 (1479) 20.06—26.06.2020
429

Собрание смогут принимать решения, пока на них будет оставаться достаточное для этого количество судей. Такое заключение сделал ССУ в решении №33, текст которого печатает «Закон и Бизнес».


Рада суддів України

Рішення

5 червня 2020 року                           м.Київ                                                       №33

Про внесення змін до Типового положення про збори суддів

Рішенням Ради суддів від 31.01.2020 №4 внесено зміни до Типового положення про збори суддів судів загальної юрисдикції, затвердженого рішенням РСУ від 4.06.2015 №45, та викладено його в новій редакції.

Водночас практика проведення зборів суддів у деяких судах свідчить, що певні норми положення потребують удосконалення.

Із цього приводу РСУ вважає за необхідне нагадати, що відповідно до ст.1 Кодексу суддівської етики, затвердженого рішенням V з’їзду суддів України 24.10.2002 (у редакції, затвердженій ХІ з’їздом суддів 22.92.2013), суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду.

Отже, поведінка судді на зборах суддів має відповідати високому статусу його посади.

Участь у суддівському самоврядуванні є почесним обов’язком кожного судді, й ухилення від цього обов’язку є недопустимим. Це означає, що неучасть у зборах суддів може бути викликана лише об’єктивними та непереборними обставинами.

Так само і перебування судді на лікарняному у зв’язку з вагітністю та пологами чи у відпустці не перешкоджає його участі в суддівському самоврядуванні, особисто чи в режимі відеоконференції або з використанням технічних засобів, що забезпечують можливість виступу судді з питань порядку денного та його волевиявлення (п.10 положення).

Відповідно до п.4.23 положення рішення зборів приймають більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, якщо інше не передбачено законодавством.

Це означає, що, як правило, усі питання порядку денного вирішуються шляхом голосування і рішення вважається прийнятим у випадку, якщо за нього проголосувало більшість від числа суддів, присутніх на зборах.

Лише для вирішення окремих питань установлені спеціальні правила при ухваленні рішень. Так, обрання суддів на адміністративні посади здійснюється шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду.

Загальні принципи суддівського самоврядування означають, що всі рішення зборами суддів приймаються колегіально та на демократичних засадах. Це означає, що ухвалені більшістю рішення мають поважатися тими суддями, які залишились у меншості. При цьому суддям, які при вирішенні того чи іншого питання залишились у меншості, має бути забезпечено право висловлення своєї думки та волевиявлення, за умови, що такі цим правом користуються.

Відповідно до ч.4 ст.128 закону «Про судоустрій і статус суддів» збори суддів є повноважними, якщо в цих зборах беруть участь не менше 2/3 кількості суддів відповідного суду.

Вказаною нормою закону встановлюється найменша можлива кількість учасників зборів суддів, яка необхідна для визнання даних зборів повноважними ухвалювати рішення з питань порядку денного.

Позиція РСУ з питання визначення кворуму під час проведення зборів суддів висловлена в рішенні від 7.02.2018 №10, в якому зазначено:

«Повноважність зборів суддів має місце лише у тому разі, якщо на цих зборах присутня кількість суддів, що перевищує дві третини фактично працюючих суддів, з максимальною кількістю присутніх, що дорівнює чисельності фактично працюючих суддів. Округлення числа, яке утворюється при підрахунку двох третин кількості суддів відповідного суду, можливе в цій ситуації лише у бік збільшення, оскільки у протилежному випадку (округлення в бік зменшення до найближчого натурального числа) призведе до порушення вимог ч.4 ст.128 закону «Про судоустрій та статус суддів», яка вимагає присутності на зборах суддів не менше двох третин суддів відповідного суду».

При цьому, за загальним правилом, кворум будь-якого колегіального органу визначається лише один раз — на початку відповідного засідання.

Подальше залишення зборів суддів частиною суддів не впливає на правомочність зборів суддів ухвалювати рішення до моменту, поки на зборах суддів присутня така кількість суддів, яка дає можливість ухвалювати рішення з питань порядку денного.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови РСУ Б.Моніча щодо внесення змін до Типового положення про збори суддів, затвердженого рішенням РСУ від 4.06.2015 №45 (у редакції рішення від 31.01.2020 №4), відповідно до ст.133 «Про судоустрій і статус суддів», Положення про РСУ, затвердженого позачерговим Х з’їздом суддів 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до п.4.25 Типового положення про збори суддів, затвердженого рішенням РСУ від 4.06.2015 №45 (у редакції рішення від 31.01.2020 №4), виклавши його в такій редакції:

«4.25. Кворум для проведення зборів суддів визначається один раз на початку зборів. Після цього збори вважаються повноважними, допоки на зборах присутня така кількість суддів відповідного суду, що дає можливість ухвалити рішення».

2. Рекомендувати судам привести свої положення про збори суддів у відповідність до цих змін.

Голова                                        Б.МОНІЧ