Закон і Бізнес


Всех — в архив!

Доступ к публичной информации: какой ключик подобрать адвокату?


№28 (1482) 11.07—17.07.2020
Федор МАЛЕНЬКИЙ
2827

Мы живем в эпоху, когда информация обесценивается в связи с тем, что она становится легкодоступной. Человека-энциклопедию заменили смартфон и Википедия. Однако до сих пор испытанием остается попытка реализовать свое право на доступ к публичной информации... И такой публичной, что ее почему-то нет в открытых источниках.


Три шляхи

Вища школа адвокатури провела вебінар «Доступ до публічної інформації для адвокатів». Медіаюрист, адвокат Тетяна Олексіюк насамперед приділила увагу відмінностям між запитом на доступ до публічної інформації, адвокатським запитом і зверненням громадян.

Усі ці форми отримання інформації регулюються різними актами. Запит на доступ до публічної інформації регулюється законом «Про доступ до публічної інформації» (також можна керуватися постановою пленуму Вищого адміністративного суду «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» від 29.09.2016 №10); адвокатський запит — законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; звернення громадянина — законом «Про звернення громадян».

Залежно від того, хто саме запитує інформацію, може бути потрібна ідентифікація. Коли запит на доступ до публічної інформації подає юридична або фізична особа, ідентифікація не є обов’язковою (згідно з п.9.6 постанови пленуму ВАС №10). Якщо подається адвокатський запит, до нього необхідно додати: посвідчені копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу, уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Звернення оформлюється будь-яким громадянином або особами, які не є громадянами України, але законно перебувають на її території та потребують ідентифікації, яка відбувається за підписом, указаною адресою проживання та прізвищем, іменем і по батькові (за наявності).

Відрізняється залежно від форми запиту й той тип інформації, який ви бажаєте отримати. Запит на доступ до публічної інформації означає, що інформація вже готова й доступна, тому все, що мають зробити відповідні органи, — це просто надати її. В адвокатському запиті може фігурувати інформація, а також копії документів, необхідні правникові для надання допомоги клієнтові. Фактично в адвоката є 3 шляхи отримання інформації залежно від конкретної ситуації.

За словами Т.Олексіюк, вирішальне значення має те, як поставлене питання та про що воно. Адже, як показує досвід, 90% причин усіх відмов у наданні інформації на запит полягають у тому, що питання було поставлене неправильно.

Згідно з постановою Касаційного адміністративного суду у справі №813/3059/16 розпорядник інформації повинен відмовити в задоволенні запиту через невідповідність його предмета вимогам закону (п.2 ч.5 ст.19, п.4 ч.1 ст.22 закону «Про доступ до публічної інформації») та з урахуванням принципів добросовісності й розсудливості розглянути запит за законом «Про звернення громадян». Тобто адвокати все ж таки повинні зважати на прихильне ставлення до звернень громадян, які до того ж розглядаються в кожній ситуації індивідуально. Коли обставини дозволяють, можна користуватися саме цим інструментом — робити не адвокатський запит, а просто звернення від громадянина.

Проте при складанні запиту або звернення все ж потрібно виходити з вимог до його оформлення. Вони відповідно до типу запиту викладені в ст.19 закону «Про доступ до публічної інформації»; ст.24 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; ст.5 закону «Про звернення громадян».

Рахувати відучились

Спікер також звернулася до практики. Чернівецьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету, що весь час надсилає різноманітні вимоги до суб’єктів господарювання про надання інформації, натрапило на того, кому набридло нескінченне листування. Підприємство направило запит до цього відділення з метою дізнатися про кількість таких вимог, надісланих суб’єктам господарювання.

У відповідь було отримано відмову, яка мотивувалася тим, що такої інформації відділення не має, потрібно створити нову інформацію...

Однак у цій справі (№824/72/16-а) ВС прийняв рішення, що для надання запитуваної інформації про загальну кількість направлених вимог у період з 1.01.2014 до 23.12.2014 необхідно було провести лише відповідний підрахунок, а це не можна вважати новою інформацією. Відповідно, відмову в наданні відомостей було визнано протиправною, оскільки невміння рахувати — це проблема компетенції працівників і прогалина в роботі кадрового відділу.

Зважати потрібно також і на терміни, упродовж яких доведеться очікувати необхідної інформації. Вони дещо відрізняються залежно від типу запиту або звернення. Запит на доступ до публічної інформації або адвокатський запит передбачає, що відповідь надійде впродовж 5 робочих днів з моменту його отримання. Проте ця відповідь не завжди міститиме необхідну інформацію. Там може бути зазначено, що строк на надання інформації подовжено до 20 робочих днів, оскільки запит стосується надання великого обсягу відомостей або потребує пошуку серед значної кількості даних.

Т.Олексіюк не радить оскаржувати такий підхід, оскільки це безперспективно. Варто просто набратися терпіння й чекати. До того ж в європейський країнах зазвичай строк на надання такої інформації становить місяць.

На відповідь на звернення громадянина надається не більше ніж місяць від дня його надходження, а на те звернення, яке не потребує додаткового вивчення, відповідь мають надати невідкладно. Загалом термін вирішення питань не може перевищувати 45 днів.

Одначе згідно із ч.2 ст.20 закону «Про доступ до публічної інформації» можна посилатися на обґрунтоване клопотання про терміновий розгляд запиту (не пізніше 48 год. з дня отримання запиту). Ця інформація має бути необхідною для захисту життя чи свободи особи. Також може йтися про відомості щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту. Крім того, у швидкому режимі може бути надана інформація щодо аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян.