Закон і Бізнес


Конкретно во всех!


№4 (1458) 01.02—07.02.2020
55112

Указание в ордере, что правовая помощь предоставляется в любых судах Украины, является достаточным подтверждением того, что адвокат уполномочен представлять интересы клиента. Такое заключение сделал ВС в постановлении №910/1669/19, текст которого печатает «Закон и Бизнес».


Верховний Суд

Іменем України

Постанова

14 листопада 2019 року                               м.Київ                               №910/1669/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

головуючого — ВАСЬКОВСЬКОГО О.В.,
суддів: БАГАЙ Н.О., ПОГРЕБНЯКА В.Я. —

розглянув у порядку письмового провадження касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Гуд фуд груп» на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 18.07.2019 у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк «Український капітал» до

1) ТОВ «Гуд фуд груп»;

2) Особи 1

про стягнення 1319658,45 грн.

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1 11.02.2019 ПАТ «Банк «Український капітал» звернулося до суду з позовом про стягнення солідарно з ТОВ «Гуд фуд груп» та Особи 1 заборгованості у загальній сумі 1319658,45 грн., з яких: 999817,31 грн. — заборгованість за кредитом; 42500,00 грн. — заборгованість за процентами за користування непростроченою частиною кредиту, нарахованими з 1.09.2018 до 22.11.2018; 89008,20 грн. — заборгованість за процентами, нарахованими на прострочену частину кредиту з 1.10.2018 до 5.02.2018; 6944,28 грн. — пеня за несвоєчасну сплату процентів за кредитом, нарахована з 8.10.2018 до 5.02.2019; 150000,00 грн. — штраф; 8432,35 грн. — 3% річних за прострочення виконання зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів, нарахованих з 1.10.2018 до 5.02.2019; 22956,32 грн. — інфляційні втрати за прострочення виконання зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів, нарахованих з 1.10.2018 до 31.12.2018.

1.2 Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачами, як боржником та поручителем, зобов’язання щодо повернення кредиту за договором від 15.01.2018 №4Кл-18/в.

2. Короткий зміст рішень судів першої і апеляційної інстанцій

2.1 30.05.2019 Господарським судом м.Києва ухвалено рішення про часткове задоволення позову, згідно з яким з відповідачів стягнуто солідарно на користь позивача 999817,31 грн. заборгованості за кредитом, 42166,66 грн. заборгованості за відсотками за користування непростроченою частиною кредиту, нарахованими в період з 1.09.2018 до 21.11.2018, 89008,20 грн. заборгованості за відсотками, нарахованими на прострочену частину кредиту за період з 1.10.2018 до 5.02.2019, 8432,35 грн. 3% річних за прострочення виконання зобов’язання щодо повернення кредиту та відсотків, нарахованих за період з 1.10.2018 до 5.02.2019, 20726,86 грн. інфляційних втрат, нарахованих за період з 1.10.2018 до 31.12.2018, 6922,03 грн. пені за несвоєчасну сплату відсотків за кредитом за період з 8.10.2018 до 5.02.2019, 150000,00 грн. штрафу. В частині позовних вимог про стягнення пені у розмірі 22,25 грн., інфляційних втрат у розмірі 2229,46 грн. та відсотків за користування непростроченою частиною заборгованості в розмірі 333,34 грн. відмовлено.

2.2 26.06.2019 ТОВ «Гуд фуд груп» звернулось до ПАГС з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати рішення ГСК від 30.05.2019 у справі та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову.

2.3 Ухвалою ПАГС від 18.07.2019 апеляційну скаргу повернуто на підставі п.1 ч.5 ст.260 Господарського процесуального кодексу, оскільки у матеріалах справи та апеляційній скарзі відсутні належні докази наявності в адвоката Вегера А.А. права на підписання апеляційної скарги від імені ТОВ «Гуд фуд груп».

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

3.1 09.08.2019 ТОВ «Гуд фуд груп» подало касаційну скаргу, у якій просить скасувати ухвалу ПАГС від 18.07.2019 та передати справу для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.

4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

4.1 Оскаржувана ухвала прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права, а саме — стст.19, 26 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», стст.3, 60, 237, 238, 260 ГПК.

4.2 В оскаржуваній ухвалі міститься посилання на постанову Великої палати ВС від 5.06.2019 у справі №9901/847/18, але обставини у названій справі та у справі щодо встановлення повноважень адвоката, який подав апеляційну скаргу, не є тотожними.

4.3 Судом апеляційної інстанції не враховано, що вказівка в ордері в графі «Назва органу, в якому надається правова допомога» на те, що правова допомога надається в будь-яких судах, є підтвердженням того, що адвокат уповноважений надавати правову допомогу клієнту та представляти його інтереси в будь-яких судах, в тому числі і в ПАГС.

4.4 Апеляційний господарський суд не надав оцінки тому, що ордер на надання правничої допомоги є самостійним документом, який підтверджує повноваження на представництво інтересів, а відсутність в ньому записів про обмеження у вчиненні процесуальних та інших дій свідчить про відсутність таких обмежень; адвокат, яким надано ордер, не зобов’язаний доводити наявність у нього повноважень на підписання апеляційної скарги.

4.5 Повернення апеляційної скарги ТОВ «Гуд фуд груп» з формальних підстав унеможливлює доступ скаржника до правосуддя для повного захисту своїх прав та інтересів шляхом судового розгляду справи. Відповідна правова позиція викладена у постанові ВП ВС від 05.12.2018 у справі №П/9901/736/18.

5. Позиція інших учасників у справі, викладена у відзиві на касаційну скаргу

5.1 Відзиви на касаційну скаргу не надійшли, що відповідно до положень ч.3 ст.295 ГПК не перешкоджає перегляду судових рішень.

6. Позиція ВС та висновки щодо застосування норм права

6.1 Відповідно до ч.5 ст.301 ГПК перегляд ухвал суду першої та апеляційної інстанції (крім ухвал, якими закінчено розгляд справи) здійснюється судом касаційної інстанції без повідомлення учасників справи.

Згідно з ч.13 ст.8 названого кодексу розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

З урахуванням наведеного ухвала ПАГС від 18.07.2019 підлягає перегляду в касаційному порядку без повідомлення учасників справи.

6.2 Доводи скаржника зводяться до порушення судом апеляційної інстанції норм ГПК і, як наслідок, безпідставного повернення апеляційної скарги з формальних підстав.

З цього приводу колегія суддів зазначає таке.

У ст.258 ГПК встановлено вимоги до форми і змісту апеляційної скарги, згідно з п.1 ч.3 якої до апеляційної скарги додаються довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо скарга подана представником і в справі немає підтвердження його повноважень.

ГПК визначає, що:

— сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника (ч.1 ст.56);

— юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника (ч.3 ст.56);

— представником у суді може бути адвокат або законний представник (ч.1 ст.58);

— повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (ч.4 ст.60);

Підставою для постановлення оскаржуваної ухвали слугувала відсутність належних доказів на підтвердження наявності у адвоката Вегера А.А. права на підписання апеляційної скарги від імені ТОВ «Гуд фуд груп», оскільки в доданому до апеляційної скарги ордері від 25.06.2019 серії КС №476147 не вказано назви судового органу, в якому надається правова допомога апелянту. Натомість зазначено про те, що адвокату надано право на представництво інтересів ТОВ «Гуд фуд груп» у «будь-яких судах, правоохоронних органах, підприємствах всіх форм власності».

6.3 Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначає закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», згідно з п.2 ч.1 ст.20 якого під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами.

Підстави для здійснення адвокатської діяльності передбачені ст.26 названого закону, відповідно до чч. 1-3 якої адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: договір про надання правової допомоги; довіреність; ордер; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Ордером є письмовий документ, що у випадках, встановлених цим законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера. Повноваження адвоката як захисника або представника в господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом.

6.4 Скаржник правильно зазначив про те, що ордер, який видано відповідно до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, є самостійним документом, що підтверджує повноваження адвоката.

Повертаючи апеляційну скаргу, суд апеляційної інстанції послався на постанову ВП ВС від 5.06.2019 у справі №9901/847/18, згідно з якою Положенням про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженим рішенням РАУ від 17.12.2012 №36, встановлено реквізити ордера, серед яких «Назва органу, в якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням у випадку необхідності виду адвокатської діяльності відповідно до ст.19 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (пп.15.4).

З наведеного випливає, що законодавець чітко відокремив судові органи як такі, що повинні бути окремо зазначені в ордері на надання правової допомоги, зокрема в графі «Назва органу, в якому надається правова допомога». Отже, в ордері на надання правової допомоги має бути зазначено не абстрактний орган державної влади, а конкретна назва такого органу, зокрема суду.

6.5 У той же час апеляційним господарським судом не було враховано, що згідно з обставинами справи №9901/847/18 у доданому до позову ордері на надання правової допомоги в графі «Назва органу, в якому надається правова допомога» було зазначено: «В органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності і підпорядкування».

Натомість у справі №910/1669/19 в ордері на надання правової допомоги, доданому до апеляційної скарги, в графі «Назва органу, в якому надається правова допомога» сказано: «у будь-яких судах України, правоохоронних органах, підприємствах всіх форм власності».

Тобто у справі №9901/847/18 у ордері на надання правової допомоги у вищезгаданій графі взагалі були відсутні відомості про судові органи, тоді як у справі №910/1669/19 зазначено про надання адвокатом правової допомоги у будь-яких судах, що у цьому випадку є достатнім для висновку про наявність у адвоката Вегера А.А. права на підписання апеляційної скарги від імені ТОВ «Гуд фуд груп».

Указаний висновок не суперечить правовій позиції ВП ВС у справі №9901/847/18 з огляду на те, що в цьому випадку скаржником дотримано вимоги Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, оскільки вказівка в ордері у графі «Назва органу, в якому надається правова допомога» про те, що правова допомога надається в будь-яких судах, є достатнім та необхідним підтвердженням того, що адвокат уповноважений надавати правову допомогу клієнту та представляти його інтереси в будь-яких судах, а тому не вимагає уточнення/зазначення територіальної, інстанційної, предметної та суб’єктної юрисдикції судів.

6.6 Таким чином, ордер на надання правової допомоги від 25.06.2019 серії КС №476147 містить усі обов’язкові реквізити, передбачені положенням та типовою формою ордера, затвердженим РАУ відповідно до ч.2 ст.26 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а отже, у суду апеляційної інстанції були відсутні правові підстави для повернення скарги згідно з п.1 ч.5 ст.260 ГПК.

Наведеним підтверджуються доводи касаційної скарги про те, що оскаржувана ухвала апеляційного господарського суду прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права, а саме — стст.19, 26 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», стст.3, 60, 237, 238, 260 ГПК, що є безумовною підставою для її скасування.

6.7 Згідно з чч.1, 2 ст.236 ГПК судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

Однак ухвала ПАГС від 18.07.2019 вказаним вимогам не відповідає.

6.8 Відповідно до п.2 ч.1 ст.308 ГПК суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.

Згідно з ч.4 ст.304 ГПК у випадках скасування судом касаційної інстанції ухвал суду першої або апеляційної інстанції, які перешкоджають провадженню у справі, справа передається на розгляд суду першої або апеляційної інстанції.

6.9 За результатами перегляду цієї справи знайшли своє підтвердження доводи скаржника про неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права, що призвело до прийняття судом незаконної ухвали, у зв’язку з чим касаційна скарга підлягає задоволенню, а ухвала ПАГС від 18.07.2019 — скасуванню з направленням апеляційної скарги ТОВ «Гуд фуд груп» на розгляд до суду апеляційної інстанції.

Керуючись стст.300, 301, 304, 308, 314, 315, 317 ГПК, ВС

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу ТОВ «Гуд фуд груп» задовольнити.

2. Ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 18.07.2019 скасувати.

3. Апеляційну скаргу ТОВ «Гуд фуд груп» на рішення Господарського суду м.Києва від 30.05.2019 у справі №910/1669/19 направити на розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною й оскарженню не підлягає.