Закон і Бізнес


РСУ вступился за «пятилеток»


№31-32 (1433-1434) 10.08—21.08.2019
6036

ВККС рекомендовали обеспечить равные условия участия в конкурсе всех судей независимо от этапов прохождения квалификационного оценивания. Такое заключение сделал РСУ в решении №49, текст которого печатает «Закон и Бизнес».


Рада суддів України

Рішення

2 серпня 2019 року                          м.Київ                                                №49

Щодо оголошеного ВККС конкурсу на заміщення вакантних посад суддів

1 серпня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила конкурс на заміщення шляхом переведення 220 вакантних посад суддів у місцевих судах, з яких 150 — у місцевих загальних, 20 — у місцевих господарських та 50 — у місцевих адміністративних судах.

Упродовж останньої доби до РСУ звернулося багато діючих суддів по захист їхніх прав на переведення, які наголошували, що в умовах цього конкурсу вбачаються ознаки дискримінації.

Так, згідно з умовами проведення конкурсу на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів шляхом переведення судді на посаду судді до іншого суду, оголошеного 1.08.2019, до участі в конкурсі допускаються кандидати, які на день подання документів є суддями, обіймають посаду безстроково або строк повноважень яких не закінчився і виявили намір бути переведеними на посаду судді до місцевого загального, місцевого адміністративного чи місцевого господарського суду, та є такими, що:

1) відповідають займаній посаді судді за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді, у тому числі підтвердили здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді за результатами кваліфікаційного оцінювання в межах відповідного конкурсу, якщо за результатами його проходження суддя вважається таким, що підтвердив відповідність займаній посаді, або підтвердили здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді згідно з п.21 розд.XII закону в разі одночасного звернення до комісії із заявою щодо проведення стосовно них кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі;

2) у порядку та строки, визначені цими умовами, подали всі необхідні документи.

Отже, з огляду на визначені умови конкурсу до участі у ньому допускаються тільки кандидати, які на день подання документів є суддями, обіймають посаду безстроково або строк повноважень яких не закінчився та які відповідають займаній посаді за результатами кваліфікаційного оцінювання.

У червні 2019 року ВККС оголосила конкурс на заміщення вакантних посад суддів виключно для кандидатів, які виявили намір стати суддею.

З огляду на оголошені конкурси на заміщення вакантних посад суддів до участі у конкурсі, оголошеному 1.08.2019, не допускаються судді, строк повноважень яких закінчився та/або стосовно яких не завершено кваліфікаційне оцінювання.

Кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність займаній посаді триває понад два роки, у зв’язку із чим до РСУ надходило багато звернень щодо якнайшвидшого його проведення, зокрема шляхом співбесід у межах кваліфікаційного оцінювання.

Відповідно до ст.17 закону «Про судоустрій і статус суддів» єдність системи судоустрою забезпечується, зокрема, єдиним статусом суддів.

Згідно з п.8 ст.79 цього закону  ВККС проводить конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевого суду на основі рейтингу кандидатів на посаду судді та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, за результатами кваліфікаційних іспитів, складених у межах добору суддів чи кваліфікаційного оцінювання відповідно.

Нині склалася ситуація, коли певна кількість суддів (близько 2,5 тис.), щодо яких не завершено процедуру кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді, позбавлена можливості брати участь у конкурсі на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів шляхом переведення судді на посаду судді до іншого суду, оголошеному 1.08.2019.

5.07.2019 РСУ прийняла рішення №35 щодо виконання рішень з’їздів суддів з питань визначення потреб кадрового забезпечення судів. З метою захисту професійних прав суддів, належного планування роботи органів суддівського врядування щодо розв’язання кадрових проблем у судовій владі РСУ звернулася до ВККС та рекомендувала, вирішуючи питання про оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад у місцевих та апеляційних судах, провести реєстрацію суддів, які виявляють наміри бути переведеними до іншого місцевого суду (ч.8 ст.79 закону «Про судоустрій і статус суддів»), та визначитися щодо участі суддів місцевих судів у конкурсах на посаду судді відповідного апеляційного суду.

Крім того, РСУ рекомендувала ВККС на підставі отриманих даних про наміри визначити питому вагу вакантних посад у новоутворених місцевих судах, що будуть оголошені для заміщення суддями, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, — окремо, та вакантних посад у цих судах, що будуть оголошені для заміщення кандидатами на посаду суддів, що перебувають у резерві, — окремо.

При визначенні кількості вакантних посад у місцевих судах, що будуть оголошені окремо для участі у конкурсах суддів, які виявили наміри бути переведеними до іншого місцевого суду, РСУ рекомендувала ВККС виходити з чисельності не менш ніж 50% вакантних посад від загальної кількості таких посад у місцевих судах.

Вища кваліфікаційна комісія суддів згадане рішення РСУ залишила без належного реагування та уваги.

РСУ висловлює занепокоєння з приводу обмеження права кожного судді (в тому числі суддів, призначених на посаду на 5 років, повноваження яких припинилися) на участь у конкурсі залежно від строків та етапів проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді.

Стаття 79 закону «Про судоустрій і статус суддів» передбачає, що конкурс на зайняття вакантної посади судді проводиться відповідно до цього закону та положення про проведення конкурсу.

Ні вищезгадана стаття, ні положення про проведення конкурсу не встановлюють обмежень щодо допуску до участі у конкурсі судді, повноваження якого закінчилися або стосовно якого не завершено процедуру кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді.

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів шляхом переведення судді на посаду судді до іншого суду, оголошеного 1.08.2019, не можуть звужувати права суддів (у тому числі суддів, призначених на посаду на 5 років, повноваження яких припинилися), визначені ст.79 закону «Про судоустрій і статус суддів».

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови РСУ Бутенка В.О., інших членів РСУ щодо оголошеного ВККС конкурсу на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів шляхом переведення судді на посаду судді до іншого суду, відповідно до стст.126, 133 закону «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про РСУ, затвердженого рішенням позачергового Х з’їзду суддів 16.09.2010 (зі змінами), Рада суддів

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів невідкладно внести зміни до оголошених 1 серпня 2019 року умов проведення конкурсу на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів шляхом переведення судді на посаду судді до іншого суду з метою забезпечення рівних умов участі у конкурсі усіх суддів незалежно від етапів проходження кваліфікаційного оцінювання.

Голова                                 Б.МОНІЧ