Закон і Бізнес


В ААУ прокомментировали идею сужения полномочий защитника


24.07.2019 16:10
1790

Любое ограничение или отмена полномочий защитника может стать препятствием для всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела и постановления судом законного и обоснованного решения.


Такое мнение высказала Ассоциация адвокатов Украины в открытом обращении к руководителю Офиса Президента Украины Андрею Богдану в связи с выступлением последнего на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики 18 июля 2019 года, передает «Закон и Бизнес».

В письме, в частности, отмечается, что адвокатское сообщество поддерживает реформу системы уголовного судопроизводства, готова при необходимости предоставлять свое экспертное видение, и считает, что существуют более прогрессивные методы повышения эффективности правоохранительной системы Украины, нежели ограничение полномочий защитника.

Напомним, во время своего выступления А.Богдан отметил, что «защита прав преобладает над желанием государства наказывать преступников, и в нашем законодательстве превалирует».

С полным текстом обращения можно ознакомиться ниже.

Шановний Андрію Йосиповичу!

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація адвокатів України»  є неприбутковою організацією, яка створена на засадах професійної належності та об'єднує адвокатів для сприяння розвитку та зміцненню інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами, підвищення ролі та авторитету адвокатури в суспільстві, задоволення, захисту прав та законних інтересів її членів.

З великим занепокоєнням Асоціація  змушена звернутись до Вас, як офіційної особи, з приводу Вашого висловлення щодо необхідності звуження повноважень захисника у кримінальному провадженні.

Під час свого виступу на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики 18.07.2019 Ви зазначали: «…захист прав переважає бажання держави карати злочинців, і в нашому законодавстві превалює…» , але хіба не забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави?

Україна, будучи демократичною та правовою державою, взяла на себе зобов’язання гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі І Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Правовими гарантіями держави є внормовані і формалізовані нею обов’язкові принципи, які забезпечують реалізацію прав і свобод відповідно до нормативних приписів їх здійснення, а також охорону та захист.

Стаття 6 Конвенції вказує - кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд.

Вважаємо, що зважаючи на наявність у Вас досвіду роботи адвокатом, Ви як ніхто інший мали б розуміти, що хоча право обвинуваченого у вчиненні злочину на ефективну правову допомогу захисника не є абсолютним, воно все ж є однією з основних ознак справедливого судового розгляду. А тому будь-яке обмеження чи скасування повноважень захисника може перешкодити суду всебічно, повно та об'єктивно розглянути справу і постановити законне й обґрунтоване судове рішення.

В ході засідання ради Ви коментували: «…при наявності достатніх коштів для утримання адвоката, кримінальну справу довести до логічного завершення практично неможливо...» . Нам надзвичайно приємно, що Ви так високо оцінюєте професійний рівень адвокатури України, однак з прикрістю змушені повідомити, що навіть беручи до уваги цей фактор, за офіційною статистикою Державної судової адміністрації, усього за 2018 рік судами України всіх інстанцій винесено 88 760 вироків, з них лише 897 виправдувальних (~1%). І це навіть при нинішньому обсязі повноважень захисника.

Вами було зазначено: «…одним з перших заходів мають бути зміни до КПК, щоб і процес, і досудове слідство були більш ефективними…» . Водночас вважаємо, що наразі є інші напрямки, які потребують нагальних змін. Впевнені, Вам достеменно відомо, про катастрофічний кадровий голод у правоохоронних органах, а також відношення до свої посадових обов’язків тих, хто ще в них працює. Також значною проблемою залишається корупційна складова. Вважаємо, що робота за даними напрямками дасть значно більший результат для держави, аніж повернення Кримінального процесуального кодексу України до радянської інквізиційної системи кримінального судочинства.

З огляду на наведене, ми як представники адвокатської спільноти, просимо Вас відповідально віднестись до питання обмеження повноважень захисника у кримінальному провадженні і за можливості розглянути інші, значно прогресивніші, методи підняття ефективності правоохоронної системи України. Зі своєї сторони, пропонуємо всіляко допомагати під час впровадження реформ системи кримінального судочинства та за необхідності надавати своє експертне бачення ситуації зі сторони адвокатської спільноти.

Закон і Бізнес