Закон і Бізнес


Без суда и следствия

Юристы раскрыли тайные средства, как остаться без имущества


№10 (1412) 16.03—22.03.2019
2542

Долги возвращать, конечно, необходимо. Однако при наличии воли кредиторов и небольшой задолженности собственник может быстро быть лишен имущества. Как оказывается, ни одного решения суда для этого не нужно.


Плюралізм можливостей

Відверта розмова із цитуванням норм закону відбулася на засіданні Асоціації правників України. Адвокати розкрили секрет: чітке дотримання норм права збільшує шанси на позитивні судові рішення. Разом з тим ті можуть і не знадобитися.

Законодавство передбачає достатньо засобів для позасудового звернення стягнення на предмет застави. У ст.26 закону «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» передбачено право обтяжувача на власний розсуд обирати один з кількох позасудових способів задоволення власних майнових інтересів. Зокрема, у рахунок виконання зобов’язання можна отримати рухоме майно, яке було предметом забезпечення, продати предмет обтяження на публічних торгах або ж відступити право грошової вимоги, якщо воно було предметом забезпечення.

Крім цього, не забороняється самостійно списати відповідну суму з банківського рахунку чи звернути стягнення на цінні папери. Також обтяжувач має право реалізувати заставлене майно на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Однак, незважаючи на передбачені в законодавстві можливості для якнайшвидшого задоволення кредиторських вимог, судова практика з наведених питань і досі неоднорідна. Наприклад, така ситуація виникає в разі недотримання кредитором однієї або кількох вимог, передбачених у законі.

Право на лист

Практика, зокрема й Верховного Суду, схильна до того, що боржник повинен бути обов’язково повідомлений про наміри кредитора. Листопад можна не влаштовувати, але надіслати належним чином завірене повідомлення вкрай необхідно. Якщо бажаєте мати достатні для суду аргументи, ваше повідомлення обов’язково повинне вказувати на порушення, вчинене боржником, і містити детальний розрахунок заборгованості, що утворилася.

Не менш істотним є докладний опис предмета забезпечувального обтяження, особливо якщо таких предметів було кілька. Крім формальних реквізитів, слід зазначити позасудовий спосіб, обраний кредитором для задоволення власних вимог. Проте, як показує судова практика, у разі відсутності в направленому боржникові повідомленні вимоги щодо добровільного виконання ним простроченого зобов’язання сподівання можуть виявитися марними.

Відправляючи лист боржникові, правники радять достатньо уваги приділити й оформленню поштового опису та повідомлення. Зокрема, вони наголошують, що різниця між на перший погляд однаковими судовими рішеннями криється в належній якості доказів. Якщо кредитор не має на руках детального опису того, що саме він відправляв боржникові, його позиція слабка. А шанси боржника виграти в судовому двобої збільшуються.

Так само варто пам’ятати про суворе дотримання процесуальних строків. Недбалість коштуватиме вам змарнування власних зусиль. Коли обираєте позасудовий засіб захисту, дотримання строку в 30 днів є запорукою подальшого успіху. Їх недодержання порушує права боржника на добровільне виконання порушених зобов’язань цілком або в частині, що прострочена.

Складнощі передачі

Якщо ж ви суворо дотримувалися букви закону та зібрали достатній пакет доказів правомірності своїх дій, то зможете задовольнити власні інтереси. Однак і тут достатньо нюансів.

Зокрема, крім боржника, необхідно також повідомляти інших обтяжувачів, котрі мають як вищий, так і нижчий пріоритет. Після плідного та тривалого спілкування з усіма зацікавленими сторонами кредитор набуває право звернути предмет забезпечення на свою користь.

Проте адвокати не радять цього робити. Натомість варто не витрачати часу даремно та мерщій шукати покупця на заставне майно. Якщо він буде знайдений, то кредитор матиме змогу відразу після спливу необхідного строку провести безпосередній продаж майна зацікавленій особі. Таку практику підтримує й нотаріат.

Як виявляється, у виграші залишаються всі, оскільки кредитор отримує живі гроші без зайвих податків на звернене майно. Покупець у свою чергу, крім майна, одержує ще й нотаріально посвідчений договір та позбавляється наслідків обтяження майна.

А боржник? Він може дихати вільно, оскільки цілком позбавляється подальших звернень кредиторів стосовно боргу.

Утім, на хвилі ейфорії не варто забувати про переважне право інших кредиторів на купівлю предмета забезпечення. Тож потрібно виділяти час на спілкування з іншими обтяжувачами. Особливо з огляду на можливість конкуренції з їхнього боку в купівлі предмета забезпечувального обтяження.

Якщо повідомлення про намір купити предмет обтяження надійшли від кількох обтяжувачів, право на його придбання належить тому, хто має вищий пріоритет. Ціна повинна бути не нижчою за запропоновану обтяжувачу, який ініціював звернення стягнення, будь-якою третьою особою під час проведення процедури продажу.

Окрім продажу

Законодавство наділяє кредитора також можливістю відступити належне йому право грошової вимоги, якщо воно є предметом забезпечувального обтяження. При цьому необхідно вчинити майже аналогічну послідовність дій. Зокрема, повідомити всіх зацікавлених осіб, витримати встановлений законодавством строк та підготувати необхідний перелік документів.

Протягом 5 днів після повного задоволення своєї забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувач зобов’язаний надіслати боржнику та іншим обтяжувачам звіт про одержані платежі за правом грошової вимоги. У разі перевищення суми, отриманої обтяжувачем за відповідним правом грошової вимоги, вона протягом 5 днів підлягає переказу іншим обтяжувачам згідно з їхніми пріоритетами. А в разі відсутності таких — боржнику.

У разі повного задоволення забезпеченої обтяженням вимоги відповідне право грошової вимоги вважається відступленим іншим обтяжувачам. Тим, котрі попередньо висловили намір одержати задоволення своїх вимог за рахунок відповідного права грошової вимоги згідно з черговістю пріоритетів. За відсутності інших обтяжувачів відповідне право грошової вимоги відступається боржнику.

Як засвідчили адвокати під час семінару, якщо вас непокоїть наявність різної судової практики у вирішенні однакових на перший погляд справ, варто проаналізувати достатність поданих сторонами доказів. Чинне законодавство наділяє кредитора досить широким переліком прав.