Закон і Бізнес


Общество без устава

Учредительный документ ООО, являющийся теперь обязательным, может получить статус факультативного


№9 (1411) 09.03—15.03.2019
Владислав ПЕНЕНЖКО, юрист
11583

С принятием закона «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» жесткие требования к уставу ООО несколько смягчились. Однако определенная свобода для его положений способна причинить негативные последствия в случае выявления несогласованности с законом. Можно ли вообще обойтись без этого документа?


Порушення мимоволі

Сьогодні з широкого списку обов’язкових положень, які має містити статут, залишилися тільки відомості про найменування товариства, органи управління, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень, а також порядок вступу до ТОВ та виходу з нього. На перший погляд, цей перелік — невеликий, підготувати статут тепер не становитиме особливих труднощів. Утім, окремі питання, які законодавець доручив урегульовувати засновникам (учасникам) ТОВ, є досить складними та суперечливими.

Самостійно готуючи текст статуту, нескладно мимоволі вийти за межі дозволеного, порушивши які-небудь імперативні норми, або ж чогось не догледіти, залишивши прогалину в регулюванні окремих питань діяльності підприємства. Усе це може мати вкрай негативні наслідки, як-от: відмова державного реєстратора в реєстрації статуту, визнання його недійсним, відмова нотаріуса в посвідченні правочину від імені ТОВ тощо.

Отже, попри деякі спрощення законодавства у зв’язку з останніми змінами, грамотно підготувати статут без фахової допомоги юриста навряд чи вдасться. Як вихід із цієї ситуації напрошується одне просте рішення — а чи не скасувати взагалі обов’язковість такого документа для ТОВ?

Усе важливе — у закон!

Зробити це доволі просто — потрібно повністю врегулювати всі питання діяльності ТОВ на законодавчому рівні (зокрема й щодо органів управління, а також порядку вступу до товариства та виходу з нього). У результаті відпаде сама необхідність в існуванні установчого документа з такою назвою.

Частину законодавства про ТОВ складатимуть імперативні норми, як-от обов᾽язок мажоритарного учасника отримувати згоду інших учасників на вихід із товариства. Іншу — диспозитивні норми, що встановлюватимуть певні правила за замовчуванням, але допускатимуть можливість відступлення від них (наприклад щодо мінімальної кількості голосів учасників для прийняття рішення загальними зборами).

Якщо ж учасники (засновники) ТОВ забажають урегулювати окремі питання діяльності товариства інакше, ніж це буде встановлено за замовчуванням, вони зможуть прийняти рішення про затвердження статуту. І вже в ньому погодити ці положення в найбільш прийнятному для себе вигляді. Проте сам статут ТОВ, який тепер є обов’язковим документом, у майбутньому вже матиме статус факультативного.

Модель не без ґанджу

Чому без статуту взагалі буде краще, ніж із модельним статутом? Як відомо, у 2011 році в українському законодавстві з’явилося цікаве нововведення – модельний статут ТОВ. Це загальний установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів. На його підставі можуть створюватися та діяти ТОВ без необхідності розробляти власний статут.

Щоправда, нині модельний статут опинився в дещо невизначеному правовому становищі. Адже його існування потрібно узгодити із законом про ТОВ і ТД. Проте й тут вистачає суттєвих недоліків.

По-перше, модельний статут не врегульовує всіх аспектів діяльності. Так, питання компетенції виконавчого органу, порядку прийняття ним рішень, учинення юридичних дій від імені товариства все одно мають бути визначені загальними зборами учасників самостійно (п.49 модельного статуту).

По-друге, не допускається внесення змін до статуту самими учасниками підприємства. Іншими словами, модельний статут можна лише прийняти повністю (щось на зразок договору приєднання). Якщо ж вас не влаштовує бодай один пункт, тоді потрібно самотужки розробляти власний статут. Про те, до чого це може призвести, говорилося на початку.

Як бачимо, законодавцю варто зробити ще один важливий крок на шляху до дерегуляції діяльності ТОВ, прибравши положення про обов’язковість статутів. Це однозначно покращить позиції нашої країни в рейтингу Doing Business.