Закон і Бізнес


Зарегистрируйте... запах


№16 (1366) 21.04—27.04.2018
Мирослава ЛЫСЯНА, студентка Киевского национального университета им. Т.Шевченко
3341

Нетрадиционные торговые марки активно используются в торговле и рекламе, но придется побороться за возможность предоставления им правовой охраны. Преградой является система защиты, основанная на традиционных обозначениях. Такой подход ставится под сомнение производителями, стремящимися защитить свои нетрадиционные торговые марки.


Стандартні вимоги

Основні вимоги до реєстрації торговельної марки наведені в стст.2 і 3 директиви ЄС №2008/95. Відповідно до ст.2 знак повинен мати можливість бути зображеним графічно. А в ст.3 міститься умова щодо розрізняльної здатності як такої або її отримання шляхом використання.

Першою перешкодою на шляху до реєстрації нетрадиційних торговельних марок є вимога графічно відобразити знак, який не сприймається візуально. Така презентація можлива за допомогою словесного опису, хімічної формули, графіка сонограми та нотного ряду. Однак не всі з них є належними в розумінні законодавства.

Складність надання нетрадиційним торговельним маркам правої охорони також виникає через умову щодо розрізняльної здатності. Зауважується, що нетрадиційним торговельним маркам вона не властива, звичайний споживач не звик їх вирізняти з-поміж інших. Отже, за таких обставин торговельні марки не можуть слугувати інформацією про джерело походження товару.

Активне використання — це єдиний спосіб, за яким нетрадиційна марка може набути вирізняльної здатності. Існують інші підстави для відмови в реєстрації, але знак, котрий не виконує своєї функції та не вказує на походження товару, не може бути зареєстрований з логічних міркувань. У такому випадку реєстрація здатна призвести до невиправдано широкої монополії та зруйнувати прозорість системи торговельних марок.

Крім того, нетрадиційні марки повинні використовуватися разом із традиційними. Ця ситуація спричиняє дуалістичний підхід, створюючи основний знак (традиційна торговельна марка) і додатковий (нетрадиційна).

Невдалі спроби

На практиці реєстрація нетрадиційних знаків відбувалася рідко. На увагу заслуговує рішення Європейського суду справедливості у справі «Ralf Sieckmann». Було виділено 7 критеріїв, які необхідно враховувати при оцінці графічного зображення. Відповідно до виведених умов знак має бути виразним, чітким, об’єктивним, легкодоступним, зрозумілим, довгочасним і реально існуючим для реєстрації як торговельної марки.

Заявник намагався зареєструвати запах кориці, надавши до словесного опису екземпляр запаху (що суперечить директиві, оскільки він не є графічним відображенням; не є тривким і стабільним) та хімічну формулу (відображає реактив, а не запах).

У справі «Eden Sàrl v OHIM (EUIPO)» заявник намагався задовольнити вимогу графічного зображення шляхом поєднання словесного опису «запах стиглої полуниці» й фотокарткою самої ягоди, аби зареєструвати торговельну марку у вигляді запаху. ЄСС постановив, що запах полуниці варіюється залежно від плоду, тому опис не був об’єктивним, виразним і чітким.

Гнучкі нововведення

Недоліки в реєстрації нетрадиційних торговельних марок змусили Європейську комісію переглянути ситуацію щодо функціонування системи торговельних марок ЄС у новій директиві №2015/2436 та регламенті №2015/2424. Було запропоновано внести зміни до поняття торговельної марки. Зокрема, скасувати положення щодо обов’язкової здатності бути графічно зображеною та включити кольори і звуки як приклади знаків, які можуть бути торговельними марками.

Такі нововведення потенційно дозволяють реєстрацію всіх знаків, котрі можуть бути представлені технічними засобами, і дають їм гарантії правової охорони. Мета полягає в забезпеченні гнучкості системи до вимог сучасних технологій та посиленні правової визначеності.

Отже, більша частина правової спільноти країн ЄС виступає за усунення вимоги графічного зображення. Утім, існують і ті, хто підтримує реформу, але висловлює занепокоєння щодо формулювань. Вони відкривають великі можливості, не встановлюючи при цьому конкретних обмежень.

Для України важливо відслідковувати реформування та прогресивні нововведення в законодавстві ЄС у зв’язку з ратифікацією угоди про асоціацію та гармонізацією норм національного права з європейськими стандартами.