Закон і Бізнес


Кабмин мотивирует госисполнителей ограничением их вознаграждения


28.08.2017 17:24
5574

Правительство установило предельный размер вознаграждения, получаемого государственным исполнителем за фактическое исполнение решения.


Соответствующие изменения в Порядок выплаты вознаграждений государственным исполнителям и их размеров и размера основной вознаграждения частного исполнителя внесены постановлением от 23.08.2017 №641, обнародованным на Правительственном портале.

Решение Кабинета Министров предусматривает установление предельного размера вознаграждения за фактическое исполнение исполнительного документа имущественного характера как для государственных исполнителей, так и для руководителей, а именно не более 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года.

В правительстве считают, что постановление обеспечит конкурентные условия в сфере принудительного исполнения решений, надлежащую мотивацию государственных и частных исполнителей, будет способствовать эффективной работе органов государственной исполнительной службы и частных исполнителей, своевременности выполнения решений судов и других органов (должностных лиц).

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 серпня 2017 р. № 641
Київ

Про внесення змін до Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру  основної винагороди приватного виконавця

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 643 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 75, ст. 2502; 2017 р., № 43, ст. 1341), такі зміни:

абзаци другий і третій пункту 2 після слів “за виконавчим документом” доповнити словами і цифрами “, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року”;

пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. У разі коли виконання виконавчого документа було забезпечено виконавчою групою, заява про виплату винагороди подається керівником зазначеної групи особі, яка прийняла рішення про її утворення. У заяві зазначається розрахунок (розподіл) такої винагороди між усіма членами виконавчої групи. Сума винагороди виконавчій групі не повинна перевищувати 2 відсотки стягнутої суми або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом.

Кошти розподіляються між усіма членами виконавчої групи порівну. При цьому сума винагороди кожного члена виконавчої групи не повинна перевищувати 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.”.

Прем’єр-міністр України
В. ГРОЙСМАН

Закон і Бізнес