Закон і Бізнес


Фразировали, а вас перефразировали

Является ли слоган объектом авторского права и как его защитить


Катерина Сопова (праворуч) уважає, що найкращим способом захисту слоганів є недопущення недобросовісної конкуренції.

№32-33 (1330-1331) 14.08—31.08.2017
ВИЛЕН ВЕРЕМКО
13802

Использование слоганов является важным инструментом популяризации товаров и услуг. Однако раскрученную фразу могут попробовать использовать любители легкой наживы. Действующее законодательство предусматривает разные возможности защиты нарушенных прав. Но избирать стратегию следует, исходя из конкретной ситуации.


Муки творчості

Слоган — це лаконічна фраза, що добре запам’ятовується та виражає суть рекламного повідомлення. Такі фрази є продуктом творчості, вони цінні для компанії. Тому постають запитання: чи є слоган одним з об’єктів інтелектуальної власності та чи можна його захистити? Про це розповіла судовий експерт, патентний повірений, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України Катерина Сопова на засіданні комітету Асоціації адвокатів України з інтелектуальної власності.

Так, можуть бути 3 способи захисту слогана: як об’єкта авторського права, як торговельної марки та за допомогою законодавства щодо захисту економічної конкуренції. Проте далеко не завжди фраза може бути визнана об’єктом захисту відповідно до того чи іншого закону. Щонайменше вона має містити ознаки такого об’єкта, наявність яких і доведеться доказувати в суді.

Стаття 9 закону «Про авторське право і суміжні права» визначає, що частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього акта. Звідси випливає висновок, що будь-яка закінчена фраза, яка може використовуватися самостійно, гіпотетично підпадає під охорону як об’єкт авторського права.

А от, наприклад, у США законодавство чітко визначає зворотне: закон про авторське право не захищає імен, назв або коротких фраз чи виразів.

За нашим законодавством, слоган може охоронятись як об’єкт авторського права, якщо фраза настільки оригінальна, що неймовірною є випадковість у разі збігу. Вираз повинен мати творчий характер, бути оригінальним і виражатися в об’єктивній формі.

Та проблема полягає в тому, що, по-перше, складно довести творчий характер фрази. По-друге, ідеї не охороняються авторським правом. По-третє, слогани часто є загальними ідіомами, тому є вільними для використання будь-ким. Надання монополії в кінцевому підсумку може паралізувати суспільство, а мета авторського права — заохочення творчості.

Суб’єктивний процес

Отже, що можна вважати порушенням авторського права на слоган? Передусім слід урахувати, про що йдеться: збірник коротких фраз і виразів, використання для продажу товарів і послуг чи охорону єдиної фрази зі значного за обсягом твору.

Щоб зрозуміти, чи може використання схожого або ідентичного слогана вважатися порушенням авторських прав, К.Сопова запропонувала дати відповіді на кілька запитань. Зокрема, чи достатньо творчого характеру для надання охорони одній фразі? Чи є слоган настільки оригінальним і як установити цю оригінальність? Якщо фраза охороняються авторським правом, чи є запозичення значним тощо. Якщо дві фрази не ідентичні, а лише схожі, то може бути, що це переробка, яка має творчий характер, а можливо, це пародія. Та й одну фразу незалежно один від одного може придумати кілька авторів.

Та чи не найважче тут установити оригінальність слогана, бо, як зазначив експерт, «це досить суб’єктивний процес, щодо одного і того ж твору можуть виникати різні думки». І фраза, яка містить загальні слова, не завжди гідна того, щоб підпадати під охорону.

Спільне й відмінне

Слоган сприймається скоріше як рекламне звернення або частина впакування товару, а не як позначення, що вказує на джерело походження. Утім, він має дещо спільне з торговою маркою. Так, вони обоє є виразами, виконують інформативну та ідентифікаційно-розпізнавальну функцію тощо.

Разом з тим у них різна мета: у слогана — спонукання споживача до придбання продукції, у торгової марки — індивідуалізація продукції чи послуг окремої особи на ринку. Також є підстави говорити про різне призначення: слоган прямо спонукає до придбання товару, ТМ — побічно.

Якщо обрана фраза не підпадає під захист авторським правом, її можна захистити як торгову марку. За правилами Європейського Союзу, слоган має сприйматись як засіб індивідуалізації джерела походження товару чи послуги, а не як просте рекламне звернення. В Україні, на жаль, цю формулу не застосовують.

В ЄС передбачено, що слоган не повинен бути:

• оманливим або таким, що вводить в оману;

• загальновживаним для товарів і послуг певного виду;

• з термінами, необхідними для продажу та реалізації товарів;

• описовим або мати хвалебний характер.

Якщо вирази не мають розрізняльної здатності, то можуть її набути в процесі використання. Наприклад, фраза «Я це люблю» не мала розрізняльного характеру, але набула його в процесі використання й нині асоціюється з мережею швидкого харчування. Також слоган не має бути схожим із раніше зареєстрованою ТМ.

Реєструють майже все

В Україні вимоги до реєстрації слогана як торгової марки набагато простіші. Якщо задати в пошуку Укрпатенту словоформу «людям», він видасть багато зареєстрованих фраз, у тому числі «Добрим людям», «Добрим людям на добро» тощо. «Тобто в нас можна зареєструвати майже будь-який слоган як торгову марку», — зазначила К.Сопова.

Натомість в Євросоюзі підходи до цього досить виважені й раніше такої можливості взагалі не передбачалося. Вважалося, що слоган — це просто рекламна фраза.

Нині для реєстрації гасла береться до уваги його розрізняльна здатність. Ідеться про те, що слоган являє собою гру слів, включає елементи інтриги чи сюрпризу, має певну оригінальність або резонанс, викликає у свідомості відповідної громадськості когнітивний процес або вимагає зусиль для тлумачення й т.ін.

Можна навести такі характеристики слогана для виявлення його відмітності, як нестандартні синтаксичні структури, використання лінгвістичних і стилістичних прийомів: алітерації, метафори, рими, парадоксу тощо.

Недобросовісна конкуренція

Якщо фраза не відповідає умовам охороноздатності як об’єкт авторського права або торгова марка, правовласник може звернутися до закону «Про захист від недобросовісної конкуренції». І з посиланням на ст.4 цього акта спробувати довести її неправомірне використання.

Порушенням може визнаватися не тільки плагіат. Антимонопольний комітет застосовує санкції до компаній, які використовують слогани, що вводять в оману. Відповідно до ст.151 закону порушенням є поширення, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей.

Зокрема, часто оманливими визнають фрази, що стосуються лікарських засобів. Однак не тільки. Наприклад, таким був визнаний слоган «Краща мережа супермаркетів України 2011 року». АМК визнав, що незалежне он-лайн-опитування, на яке посилалася компанія, не охоплювало значної кількості мереж, що працювали в Україні, вибірка опитуваних була не репрезентативною тощо.

Треба напрацьовувати практику

Підсумовуючи, К.Сопова зазначила, що, на її думку, слогани, як і назви творів (див. №30 «ЗіБ»), у більшості випадків не можуть охоронятись як об’єкти авторського права з огляду на мінімальний рівень їх творчого характеру.

Водночас слогани не завжди можуть бути зареєстровані як торгові марки через відсутність у них розрізняльної здатності. Тому, переконана експерт, в усіх випадках найкращим способом захисту є саме захист від недобросовісної конкуренції.

Втім, вочевидь, у кожному окремому випадку компанії слід аналізувати всі можливості захисту, виходячи з конкретної ситуації. Оскільки судова практика в Україні, яка стосується цього питання, не дуже широка, напевно, її доведеться створювати, наводячи свої аргументи та посилаючись на норми чинного законодавства.