Закон і Бізнес


Споры на границе


№19 (1317) 13.05—19.05.2017
8249

Решение об обязательстве органа доходов и сборов произвести оформление товара по подтвержденному судом коду является допустимым способом защиты прав декларанта


Пленум Вищого адміністративного суду України

Постанова

13 березня 2017 року                        м.Київ                               №2

Про Довідку щодо узагальнення практики застосування адміністративними судами положень Митного кодексу України в редакції від 13 березня 2012 року

УЗАГАЛЬНЕННЯ

практики застосування адміністративними судами положень Митного кодексу (в редакції від 13.03.2012)  

(Закінчення. Початок у №17—18)

ІІ. Спори щодо здійснення органами доходів і зборів контролю за правильністю класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТЗЕД

6.1. Предмет експертизи торгово-промислової палати, що замовляється декларантом у випадку оспорювання ним рішення органу доходів і зборів про визначення коду товару

Аналіз судової практики показує, що ВАС сформував правову позицію про те, що предметом такої експертизи не може бути питання про те, за яким кодом УКТЗЕД слід класифікувати спірний товар.

Так, у справі №2а-5262/10/1670 суд касаційної інстанції зазначив: «Відповідно до ч.1 ст.11 закону «Про торгово-промислові палати в Україні», торгово-промислові палати мають право, зокрема, проводити на замовлення українських та іноземних підприємців експертизу, контроль якості, кількості, комплектності товарів (у тому числі експортних та імпортних) і визначати їх вартість. Таким чином, вирішення питання, чи належить товар до того або іншого товарного коду за УКТЗЕД, до компетенції торгово-промислових палат не входить» (постанова від 3.04.2012, ЄДРСР — 23679436).

Так само у справі №2а-309/12/2070 ВАС вказав таке: «Відповідно до ст.11 закону «Про торгово-промислові палати в Україні» прийняття рішень про визначення коду товарів згідно з УКТЗЕД не відноситься до повноважень торгово-промислових палат. Торгово-промислова палата має право проводити на замовлення українських та іноземних підприємців експертизу, контроль якості, кількості, комплектності товарів (у тому числі експортних та імпортних), їх вартості. Вказана норма не передбачає права торгово-промислової палати визначати коди УКТЗЕД при здійсненні експортно-імпортних операцій. Відповідно до спеціального митного законодавства, питання про визначення кодів УКТЗЕД відноситься виключно до компетенції митних органів» (ухвала від 17.04.2014, ЄДРСР — 38692937).

Аналогічно у справі №2а-6830/10/0470 суд касаційної інстанції вказав: «Так, згідно з ч.1 ст.3 закону «Про торгово-промислові палати в Україні» торгово-промислові палати створюються з метою сприяння розвиткові народного господарства та національної економіки, її інтеграції у світову господарську систему, формуванню сучасних промислової, фінансової та торговельної інфраструктур, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності, всебічному розвиткові усіх видів підприємництва, не заборонених законодавством, науково-технічних і торговельних зв’язків між українськими підприємцями та підприємцями зарубіжних країн. Частина 2 цієї статті серед завдань торгово-промислових палат не передбачає визначення відповідності товару тій чи іншій товарній позиції УКТЗЕД» ухвала від 12.06.2014, ЄДРСР — 39439762).

Разом з тим трапляються випадки відхилення судів від цієї позиції.

З повним текстом постанови можна ознайомитись на нашому сайті.