Закон і Бізнес


«Нельзя искоренить беззаконие беззаконием»

На Днепропетровщине дали оценку реформе и высказали предложения по преодолению коррупции в системе


А. Муравйов (справа) заверил, что ВСЮ не будет подаваться давлению и всегда придерживаться состязательной процедуры.

№14 (1260) 02.04—08.04.2016
2207

На этой неделе история развития судейского самоуправления и организации сотрудничества представителей юридических профессий ознаменовалась знаковым событием. Днепропетровск одним из первых в Украине принимал региональный судебный форум - масштабное мероприятие, посвященное обсуждению судебной реформы, обеспечению гарантий независимости и преодоления коррупции в судебной системе. Эта инициатива Ассоциации развития судейского самоуправления Украины была поддержана Ассоциацией юристов Украины и Советом судей, которые выступили соорганизаторами мероприятия.


Так, виступаючи на форумі, голова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Олександр Мартиненко звернув увагу на необхідність збереження спеціалізованої судової системи. Водночас він відзначив низьку якість законодавства та недостатнє фінансування судової системи.

У свою чергу голова Апеляційного суду Дніпропетровської області Наталія Деркач привернула увагу до проблем здійснення правосуддя в установах, які межують із зоною проведення АТО, неналежної підготовки до засідань прокурорів та адвокатів, скорочення мережі ізоляторів тимчасового тримання, що ускладнює розгляд кримінальних справ, протиправного тиску з боку агресивно налаштованої громадськості та незахищеності суддів.

Член Ради суддів, суддя Дніпропетровського ОАС Валерія Чорна розповіла про комунікаційну стратегію, потребу в допомозі РСУ на місцях, про формування громадської ради та взаємодію з громадськістю. Також вона поінформувала про найважливіші рішення ради щодо захисту незалежності суддів.

Її колега, суддя Господарського суду Дніпропетровської області Іван Колісник, розповів про роботу над положенням про автоматизовану систему розподілу справ та проект нової інструкції про діловодство в судах. Під час обговорення було запропоновано вдосконалити алгоритм заміни відсутнього члена колегії, оскільки наявне регулювання призводить до затягування розгляду справ.

Президент Асоціації розвитку суддівського самоврядування України, член правління Асоціації правників України, суддя Львівського ОАС Володимир Кравчук розповів про міжнародні стандарти щодо права суддів на об’єднання та їх значення для судової влади, про створення асоціації, її завдання стати опорою суддівського самоврядування. Окремо він зупинився на основних ідеях щодо розвитку лідерства в судовій владі, підготовки кадрів для вітчизняної Феміди та ідеології «Сильного суду».Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів, адвокат Павло Луцюк уважає, що багато проблем у судовій владі виникає «через неосяжну любов до прокуратури». Адже саме судді задовольняють необгрунтовані подання, а потім дивуються, звідки беруться незаконні обшуки, зокрема і в судах. «Не можна викоріняти беззаконня беззаконням!» — наголосив член ВККС.

Під час обговорення питань електронного декларування було висловлено пропозицію обмежити доступ до нього й надати таке право лише органам та особам, які здійснюють антикорупційний контроль. Адже такий підхід сприятиме незалежності та безпеці суддів.

П.Луцюк звернув увагу на випадки, коли скарги на колег пишуть самі судді. «У судді треба виховати ставлення до роботи, щоб його поважали, судді повинні ополчитися проти негідників у мантіях, а Рада суддів — вжити заходів для очищення судової влади», — закликав він.

А член Вищої ради юстиції, суддя Вищого адміністративного суду Олексій Муравйов не тільки розповів про роботу ВРЮ та найбільш дискусійні питання розгляду дисциплінарних проваджень, а й звернув увагу на небезпечні тенденції у вигляді тиску «неконструктивної» громадськості.

Під час обговорення адвокати наголошували, що «громадськість» поступово перетворюється в «організоване громадське угруповання», яке залучається для професійного тиску на суд, аби схилити його до ухвалення потрібного рішення. Часто представниками «громадськості» є особи з кримінальним минулим, які займаються «бізнесом на суддях». Оцінюючи суддів, передусім потрібно зважати на думку адвокатів та прокурорів. О.Муравйов запевнив, що ВРЮ не буде приймати рішень під тиском. «Це правовий, а не політичний орган. Змагальна процедура буде дотримана», — наголосив він.

У відкритій дискусії «Вільний мікрофон» член правління АРССУ Дмитро Мовчан, член правління Асоціації адміністративних суддів Сергій Уханенко та в.о. голови відділення АПУ в Дніпропетровській області Олексій Савчук порушували актуальні проблеми здійснення правосуддя у Дніпропетровській області.

Учасники форуму висловились і щодо подолання корупції в судовій системі, відзначивши, що забезпечення об’єктивного, справедливого та неупередженого розгляду справ можливе за умови відсутності будь-якого тиску на суддів, наявності несуперечливого законодавства, гідного рівня оплати праці служителів Феміди разом із дієвою реалізацією принципу невідворотного покарання за вчинення корупційного правопорушення.

Загалом у форумі взяли участь 82 особи. При цьому всі учасники заходу дали йому позитивну оцінку та висловили побажання стосовно необхідності проведення таких форумів у майбутньому на систематичній основі не тільки на регіональному, а й на республіканському рівні.

Коментар «ЗiБ»

ДМИТРО МОВЧАН, суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська, член правління АРССУ:

— Задля подолання проблем, які постають на шляху перманентно триваючої судової реформи, організаторами було проведено експертне анкетування серед учасників форуму на предмет професійної думки щодо ефективності конституційної реформи в частині правосуддя, окреслення реальних регіональних та загальнодержавних проблем судової влади в Україні, визначення дієвих чинників подолання корупції в органах судової влади тощо.

Серед найважливіших загальнодержавних проблем майже всі респонденти одностайно назвали нескінченно триваючу в Україні судову реформу, низький правовий рівень суспільства, наявний жорсткий політичний тиск на судову владу, незадовільний рівень фінансового та кадрового забезпечення суддівського корпусу. Відзначали й тотальне невиконання судових рішень та штучне формування недовіри до вітчизняної Феміди.

Регіональні проблеми позначили як повністю похідні від загальнодержавних. Зокрема, внаслідок необрання суддів безстроково створюються штучні перепони у реалізації доступу громадян до суду, виникає велике навантаження на працюючих суддів, що зумовлює тривалий розгляд справ. При цьому низький рівень заробітної плати не створює належну мотивацію для чесної праці. За своєю сукупністю такі негативні чинники аж ніяк не сприяють зміцненню довіри до суду.

При цьому 57% респондентів не вірять, що оголошена реформа дійсно забезпечить право на справедливий суд. Вони висловили пропозиції до її розробників, що переважно стосувалися неприпустимості кулуарного підходу до розроблення законопроектів, необхідності проведення їх всеосяжного громадського та експертного обговорення, а також збереження наявної спеціалізації судів. Наголошувалося на усуненні політичної складової у формуванні та фінансуванні судової системи, встановленні дієвих гарантій незалежності суддів.

Прикметно, що 86% респондентів уважають, що такий засіб, як збільшення суддівської винагороди, є ефективним чинником подолання корупції в судовій системі. На пропозицію визначити розмір такої винагороди опитувані вказали різні можливі розміри зарплати судді. Причому абсолютна більшість респондентів уважають, що суддя першої інстанції повинен отримувати не менш ніж $3000 (в еквіваленті).

Цікаво й те, що за результатами опрацювання анкетної інформації та її узагальнення можна стверджувати, що переважна більшість учасників форуму позитивно оцінює діяльність окремо РСУ, ВККС та ВРЮ. Хоча в поодиноких випадках давалися незадовільні оцінки функціонуванню таких установ, з одночасним їх ототожненням з органами виключного покарання суддів.

У своїй більшості висловлювалися пропозиції щодо усунення від членства у ВРЮ осіб, яких призначають за політичною квотою, законодавчого закріплення більш широких повноважень РСУ та створення регіональних представництв такого органу суддівського самоврядування.