Закон і Бізнес


Минюст не будет проверять объявления о продаже имущества должников


18.05.2015 09:44
2836

Министерство юстиции обновило Порядок обнародования сведений, подлежащих размещению на сайте государственного органа по вопросам банкротства, исключив из его текста положения о проверке объявлений о проведении аукциона по продаже имущества должника Департаментом по вопросам банкротства Министерства.


Відповідні зміни були внесені наказом Міністерства юстиції від 27.04.2015 №607/5, якими Порядок було викладено в новій редакції.

Нижче можна ознайомтись з оновленою версією Порядку.

 

Порядок

оприлюднення відомостей, які підлягають розміщенню на веб-сайті

державного органу з питань банкрутства

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі – Закон) та встановлює механізм офіційного оприлюднення відомостей у справі про банкрутство на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет (далі – офіційне оприлюднення).

2. Офіційне оприлюднення здійснюється державним підприємством "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, який є адміністратором, що забезпечує функціонування офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України (далі – Адміністратор).

3. Офіційне оприлюднення здійснюється у випадках, передбачених Законом.

4. Офіційному оприлюдненню на веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають:

оголошення про проведення загальних зборів кредиторів у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство (далі – оголошення про проведення ЗЗК);

оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника (далі –оголошення про проведення аукціону);

повідомлення про результати аукціону з продажу майна боржника (далі – повідомлення про результати аукціону);

повідомлення про скасування аукціону з продажу майна боржника (далі – повідомлення про скасування аукціону).

Якщо інше прямо не випливає зі змісту цього Порядку, оголошення про проведення ЗЗК та оголошення про проведення аукціону далі разом або окремо іменуються «оголошення», а повідомлення про результати аукціону та повідомлення про скасування аукціону далі разом або окремо іменуються «повідомлення».

5. Зміст оголошення (повідомлення), яке підлягає офіційному оприлюдненню, повинен відповідати вимогам Закону.

6. Організатор аукціону подає оголошення (повідомлення) у такі строки:

оголошення про проведення аукціону – не пізніше ніж за двадцять робочих днів до дня початку аукціону;

повідомлення про результати аукціону – не пізніше ніж через три дні після закінчення аукціону;

повідомлення про скасування аукціону – не пізніше ніж за десять днів до його початку.

7. Боржник подає оголошення про проведення ЗЗК не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дня проведення загальних зборів кредиторів у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.

8. Перебіг строку для опрацювання та оприлюднення оголошення (повідомлення) на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України розпочинається з дня, наступного за днем заповнення електронної картки відповідного оголошення (повідомлення).

9. Оголошення про проведення аукціону, повідомлення про результати аукціону, повідомлення про скасування аукціону підписуються організатором аукціону з використанням електронного цифрового підпису та електронної цифрової печатки.

Оголошення про проведення ЗЗК підписується боржником з використанням електронного цифрового підпису та електронної цифрової печатки.

10. Відповідальним за повноту і достовірність даних оголошення про проведення аукціону, повідомлення про результати аукціону, повідомлення про скасування аукціону є організатор аукціону, керуючий санацією, ліквідатор.

Відповідальним за повноту і достовірність даних оголошення про проведення ЗЗК є боржник.

11. Відомості, внесені до електронної картки відповідного оголошення (повідомлення), повинні бути завірені електронним цифровим підписом та електронною цифровою печаткою (для юридичних осіб) організатора аукціону чи боржника відповідно.

12. Перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, електронні цифрові підписи яких використовуються для подання оголошень (повідомлень), розміщено на веб-сайтах Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України.

ІІ. Порядок розміщення відомостей та оприлюднення оголошення (повідомлення)

1. Організатор аукціону або боржник залежно від виду оголошення (повідомлення) заповнює на веб-сайті ovsb.ics.gov.ua електронну картку оголошення (повідомлення), вносить до неї всі необхідні відомості та додає текст оголошення (повідомлення).

2. Адміністратор забезпечує оприлюднення оголошень (повідомлень) протягом строку, встановленого Законом, за результатами опрацювання в автоматичному режимі таких відомостей, внесених до електронної картки оголошення (повідомлення):

дотримання строків подання оголошення (повідомлення), встановлених пунктами 6, 7 розділу І цього Порядку;

найменування (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб – підприємців) боржника за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – ЄДР);

код боржника (ідентифікаційний код юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) – для фізичних осіб – підприємців) за ЄДР;

дійсність електронного цифрового підпису та печатки організатора аукціону (боржника).

3. За результатом опрацювання в автоматичному режимі у разі виявлення невідповідності у відомостях, внесених до електронної картки оголошення (повідомлення), Адміністратор забезпечує автоматичне надіслання у строк, встановлений Законом для оприлюднення оголошень (повідомлень), на електронну адресу організатора аукціону, боржника (щодо результатів опрацювання оголошення про проведення ЗЗК) повідомлення про відмову в оприлюдненні оголошення (повідомлення) із зазначенням підстав для відмови.

ІІІ. Перелік відомостей, що надаються для оприлюднення оголошення (повідомлення)

1. Відомості в електронній картці оголошення (повідомлення) повинні містити таку інформацію:

1) тип публікації:

оголошення про проведення ЗЗК;

оголошення про проведення аукціону;

повідомлення про результати аукціону;

повідомлення про скасування аукціону;

2) найменування (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб – підприємців) боржника за ЄДР;

3) код боржника (ідентифікаційний код юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) – для фізичних осіб – підприємців) за ЄДР;

4) електронна адреса організатора аукціону (боржника), що подає оголошення (повідомлення);

5) контактний номер телефону організатора аукціону (боржника);

6) дата та час проведення аукціону (загальних зборів кредиторів у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство);

7) назва господарського суду;

8) номер справи;

9) дата та час закінчення аукціону;

10) кінцеві дата та час представлення заявок на участь в торгах;

11) організатор аукціону;

12) вид майна:

основні засоби (нерухомість, незавершене будівництво, транспортні засоби, будівельні матеріали тощо);

відокремлений структурний підрозділ банкрута як частина цілісного майнового комплексу;

необоротні активи банкрута;

дебіторська заборгованість на умовах договору про відступлення права

вимоги банкрута;

13) загальна вартість майна, що пропонується до продажу (для оголошень);

14) загальна вартість реалізованого майна (для повідомлень);

15) місце проведення аукціону (загальних зборів кредиторів у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство);

16) вид договору, що укладається.

Після внесення вказаних відомостей до електронної картки оголошення (повідомлення) організатор аукціону або боржник залежно від виду оголошення (повідомлення) подає в електронній формі текст оголошення (повідомлення), який повинен відповідати вимогам Закону.

2. Під час подання оголошення про проведення ЗЗК боржником не подається інформація, зазначена у підпунктах 9 – 16 пункту 1 цього розділу.

ІV. Користування відомостями, які офіційно оприлюднені

1. Оголошення (повідомлення), які офіційно оприлюднено відповідно до цього Порядку, зберігаються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

2. На офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України цілодобово забезпечується вільний безкоштовний доступ до офіційно оприлюднених оголошень (повідомлень).