Закон і Бізнес


Пояснительная записка к проекту Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№5081 от 16.09.2014)


4386

Проект Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" внесен Президентом Украины Пертром Порошенко.


Текст прокета Закона можно прочитать здесь.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"

1. Обгрунтування необхідності прийняття Закону

Як відомо, Тристороння контактна група у складі представників України, Російської Федерації і Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) досягла згоди стосовно необхідності здійснення спільних заходів, спрямованих на  імплементацію Мирного плану Президента України, що зафіксовано у Мінському протоколі від 5 вересня 2014 року. Серед цих заходів здійснення децентралізації влади, в тому числі шляхом прийняття Закону України про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (Закон про особливий статус), забезпечення проведення відповідно до такого Закону дострокових місцевих виборів.

Необхідність прийняття Закону, проект якого пропонується, зумовлена потребою невідкладного вжиття заходів щодо створення умов для мирного врегулювання ситуації, що склалася в Донецькій, Луганській областях.

2. Мета і цілі прийняття проекту Закону

Метою прийняття Закону є створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності у населених пунктах у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується визначити тимчасовий, строком на три роки з дня набрання Законом, про проект якого йдеться, чинності, порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України; законодавство України в окремих районах на період дії запроваджуваного особливого порядку місцевого самоврядування діє з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Зокрема, законопроектом передбачається в окремих районах Донецької та Луганської областей:

здійснення відповідними територіальними громадами безпосередньо та через органи місцевого самоврядування місцевого самоврядування з додержанням Конституції та законів України;

призначення на 7 грудня 2014 року позачергових виборів депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів в окремих районах; неможливість дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на цих позачергових виборах;

запровадження законами України особливого порядку призначення керівників органів прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань;

можливість створення рішенням міських, селищних, сільських рад із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах, на добровільних засадах загонів народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів і які реалізують повноваження, передбачені для них законами України, здійснення координації діяльності таких загонів з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів відповідним сільським, селищним, міським головою;

здійснення органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України "Про засади державної мовної політики", іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в окремих районах заходів зі сприяння використанню російської та інших мов у сфері освіти, в засобах масової інформації і створення можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя;

можливість укладення відповідними органами місцевого самоврядування та Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади для забезпечення узгодженої діяльності органів місцевого самоврядування та центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення розвитку окремих районів угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів; проведення консультацій з представниками органів місцевого самоврядування щодо укладення такої угоди;

надання державної підтримки соціально-економічному розвитку окремих районів шляхом запровадження законом відмінного від загального економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності, спрямованого на відновлення об'єктів промисловості, транспортної та соціальної інфраструктури, житлового фонду, переорієнтацію промислового потенціалу, створення нових робочих місць, залучення інвестицій та кредитів для відновлення та розвитку об'єктів, розташованих в окремих районах; затвердження Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про державні цільові програми" відповідної державної цільової програми; передбачення бюджетного фінансування на державну підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів та гарантування визначення таких видатків загального фонду Державного бюджету України захищеними видатками; сприяння розвитку в окремих районах транскордонного співробітництва, укладення між органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади України у межах компетенції, встановленої законом, з адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації угод про прикордонне співробітництво.

Передбачається, що Закон, про проект якого йдеться, набирає чинності з дня його опублікування.

Прикінцевими положеннями законопроекту передбачено доручення Кабінету Міністрів України щодо підготовки за участю органів місцевого самоврядування відповідних законопроектів та підзаконних нормативно-правових актів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про транскордонне співробітництво", "Про засади державної мовної політики" тощо.  

5. Фінансово-економічне обгрунтування

Прийняття Закону потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України після впровадження в установленому законами України порядку відповідних заходів, а також на проведення за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, в обсягах, що визначатимуться відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття Закону створює підгрунтя для мирного врегулюванню ситуації в Донецькій, Луганській областях та їх розвитку.

Представник Президента України у Верховній Раді України Р.Князевич