Закон і Бізнес


Етика лобіста

Які зауваження юристів ADER HABER до проекту правил урахувала НАЗК


Участь в обговоренні проекту взяли Віктор Залізнюк, радник, керівник практики GR ADER HABER, та Людмила Крохмалюк, старший юрист практики GR ADER HABER.

14.06.2024 13:27
ІГОР НОВІКОВ
2747

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало публічне обговорення Правил етичної поведінки для лобістів. Затвердження такого нормативного документу вимагає закон «Про лобіювання».


Наразі відбулася перша консультація НАЗК з усіма зацікавленими представниками громадськості та бізнесу, які подали свої зауваження до проекту Правил етичної поведінки для лобістів. Ряд пропозицій надали адвокати практики GR юридичної компанії ADER HABER.

Отже, що пропонувало НАЗК у своєму проекті для обговорення та які правки лобістів ADER HABER уже враховані.

Так, у проекті НАЗК зазначалося, що при взаємодії з посадовцями лобісти зобов’язані будуть надати інформацію про себе, сферу лобіювання, предмет лобіювання, клієнта або бенефіціара та пред’явити витяг з Реєстру прозорості.

Зазначена норма проекту покладає на лобістів додаткові зобов’язання не передбачені профільним законом, зокрема, щодо формування та пред’явлення витягу з реєстру. Натомість, дані реєстру є відкритими і загальнодоступними, тому адвокати ADER HABER запропонували зазначену норму вилучити задля уникнення бюрократичних перепон у роботі лобістів. НАЗК пропозицію прийняло.

Також НАЗК пропонувало встановити, що лобістам заборонятиметься:

незаконне втручання (зокрема шляхом обману, підкупу, погроз, примусу) у здійснення повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, наділених владними повноваженнями, їх посадових осіб.

використовувати методи лобіювання, що суперечать законам та Правилам;

використовувати Реєстр прозорості для поширення завідомо неправдивих відомостей про посадовців;

укладати договір лобіювання з клієнтом, якщо результат, якого бажає клієнт або засоби його досягнення, на яких клієнт наполягає є такими, що порушують вимоги закону.

Також лобіст не повинен буде перешкоджати діяльності інших лобістів та допускати стосовно них:

висловлювань, що принижують честь та гідність, завдають шкоди їх діловій репутації, нетактовних та принизливих висловів;

поширення неправдивих відомостей;

спроб схилити клієнта іншого лобіста до розірвання з ним договору лобіювання.

При цьому, лобіст повинен буде відмовитися від спроб впливати на прийняття рішень шляхом неприпустимого тиску, використання маніпуляцій.

Зазначене положення проекту, на думку юристів ADER HABER, містить термінологію, яка потребує належного визначення з метою уникнення довільного трактування зазначених норм та унеможливлення багатозначності правової норми.

Так потребує належного визначення вираз: «спроба впливати на прийняття рішень шляхом неприпустимого тиску, використання маніпуляцій». Що таке «тиск» і що таке маніпуляція»? А також необхідно уточнити, коли тиск буде вважатись «припустимим», а коли «неприпустимим»?

Такі формулювання не мають достатніх ознак правової визначеності, оскільки не дозволяють передбачити умови їх реалізації.

Зазначена пропозиція була врахована НАЗК, відповідні положення виключили з документу.

У проекті НАЗК указувалося, що громадяни та громадські об’єднання здійснюватимуть громадський контроль за дотриманням лобістами Правил етики шляхом повідомлення відповідних державних органів, медіа про виявленні порушення.

Теза про те, що громадськість має контролювати владу в українському демократичному суспільстві не піддається сумніву. Так само, як очевидним є те, що громадськість має контролювати діяльність лобістів. Однак, невизначеність процедур здійснення такого контролю може призвести до зловживань.

Наприклад, недобросовісні конкуренти можуть робити замовні повідомлення в медіа або звертатися до відповідних органів про «виявлені порушення», що може негативно впливати на репутацію лобістів.

Зазначені зауваження адвокатів ADER HABER були підтримані і іншими учасниками обговорення. НАЗК прийняло рішення щодо подальшого доопрацювання відповідних положень проекту. 

***

Робота над підготовкою проекту Правил етики для лобістів продовжиться у форматі публічних громадських обговорень. Після чого їх буде передано на розгляд та затвердження Кабінету Міністрів.

Закон і Бізнес