Закон і Бізнес


Новели-2024

Позитиви і негативи законодавчих актів, які почали діяти з Нового року


Які б закони не ухвалював парламент, урешті-решт вони обертаються навколо грошей: чи-то державних, чи-то приватних.

08.01.2024 11:44
ЛЮДМИЛА КРОХМАЛЮК, старший юрист практики Government Relations юридичної компанії ADER HABER
8783

Пріоритети влади на новий, 2024 рік зрозумілі та продиктовані війною – це зміцнення обороноздатності, захист вразливих верств населення, підтримка ветеранів та поступове відновлення економіки. Про це говорять ухвалені ВР законодавчі акти, які набрали чинності з 1.01.2024.


Державний бюджет

Згідно із законом «Про Державний бюджет України на 2024 рік» №3460-IX, доходи бюджету становитимуть 1 трлн 768 млрд гривень. Видатки — 3 трлн 309 млрд грн., а дефіцит заплановано на рівні 1 трлн 571,5 млрд грн.

Законом встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 грн., а для окремих груп населення:

Крім того, з 1.01.2024 встановлюється такий розмір мінімальної заробітної плати:

Позитив: посилено сектор нацбезпеки та оборони.

Негатив: за лічені тижні до початку нового бюджетного року «наріжним каменем» постало питання зовнішнього фінансування України від Євросоюзу та США, знайти альтернативу якому майже неможливо, а отже в разі відсутності позитивних рішень стосовно такого фінансування Уряду доведеться вдаватися до неприємних кроків, наслідки яких відчують усі, таких як скорочення видатків та збільшення податків.

Антимонопольний комітет

Серед найпомітніших змін закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» №3295-IX:

встановлено процесуальні особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження за клопотаннями Антимонопольного комітету України, територіального відділення АМК;

встановлено підстави та порядок звільнення від відповідальності учасників антиконкурентних узгоджених дій;

обмежено строк розгляду справ про порушення до 5 років сукупно;

деталізовано процесуальні вимоги до дій АМК, направлених на збір доказів;

запроваджено чітку процедуру слухань у справах та порядок доступу до матеріалів справ;

встановлено структуру, граничну чисельність, штатний розпис, умови оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення АМК та його територіальних відділень. Так, зокрема, посадовий оклад голови АМК становитиме 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, що дорівнює 90840 грн.;

надано доступ АМК до державних і місцевих баз даних;

забезпечено відкритість і прозорість діяльності АМК;

запроваджено механізм надання рішенням АМК статусу виконавчого документу та ін.

Крім того, закон передбачає внесення змін, зокрема, до закону «Про санкції», якими передбачено, що у разі якщо на дії, вчинення яких потребує одержання дозволу органів АМК на узгоджені дії, концентрацію, поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені ч.1 ст.4 цього закону такі узгоджені дії, концентрація забороняються, дозвіл на їх здійснення органами АМК не надається.

Позитив: закон дає старт реформі конкурентного законодавства, що у значній мірі наближає його до стандартів Європейського Союзу.

Негатив: ухвалення зазначеного закону є лише першим етапом реформи українського законодавства про конкуренцію.

Акціонерні товариства

Змінами до стст.36— 55 закону «Про акціонерні товариства» №2465-IX пропонується запровадити проведення електронних загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи.

Також встановлюється, що електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) і проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Позитив: складні реалії воєнного сьогодення диктують нам нові виклики для забезпечення можливості проведення заочного голосування акціонерів, вирішенням яких є впровадження електронних загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи.

Мовлення державною мовою

Зміни до ч.4 ст.40 закону «Про медіа» № 2849-IX спрямовані на збільшення обсягу мовлення державною мовою та передбачають, що тижневий обсяг програм новин державною мовою телемовника або радіомовника, який є ліцензіатом або реєстрантом, має становити не менше ніж 90% загальної тривалості всіх програм новин, поширених таким мовником у кожному проміжку часу між 7 годиною та 18 годиною і між 18 годиною та 22 годиною.

Позитив: збільшення присутності української мови в медіа, що в умовах війни дозволить впровадити «лагідну» українізацію медійного простору.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» № 3509-IX передбачає посилення самостійності САП.

Так, вона буде виведена зі структури Офісу Генерального прокурора та утворена як окремий орган прокуратури у загальній системі органів прокуратури зі статусом самостійної юридичної особи публічного права. З цією метою, змінено процедуру конкурсного відбору на посади керівника САП, його заступників та прокурорів САП.

Крім того, на САП покладено такі функції:

1) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України;

2) підтримання державного обвинувачення в суді у відповідних провадженнях;

3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених цим законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями, а також представництво у межах компетенції інтересів держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Разом з тим, передбачено проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності зазначеного органу та встановлено, що загальна чисельність працівників САП складає 15% від встановленої законом граничної чисельності центрального та територіальних управлінь НАБУ.

Позитив: суттєво посилиться незалежність САП, що дозволить мінімізувати вплив, зокрема Генерального прокурора, на процес прийняття рішень керівником САП.

Компенсація за знищене майно

Законом «Про внесення змін до Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» № 3410-IX передбачено, що компенсація за пошкоджений об’єкт нерухомого майна надаватиметься шляхом:

виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення (у тому числі розроблення проектної документації на будівництво, проведення її експертизи, виконання будівельних робіт) та/або придбання будівельної продукції для виконання таких робіт;

надання коштів шляхом їх перерахування на поточний рахунок отримувача компенсації із спеціальним режимом використання для виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення та/або придбання будівельної продукції для виконання таких робіт;

надання коштів шляхом їх перерахування на  поточний рахунок отримувача компенсації за придбану ним будівельну продукцію та/або виконані ним ремонтні роботи на пошкодженому об’єкті нерухомого майна за власні кошти.

Позитив: уведення в дію зазначених норм дозволить здійснювати виплати компенсацій тим, хто за власний кошт відновив пошкоджене в результаті російської агресії житло.

Негатив: на жаль, в Україні відсутній наразі закон, який би дозволяв бізнесу отримати компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Фінансові послуги

Уводиться в дію закон «Про фінансові послуги та фінансові компанії» № 1953-IX (за виключенням окремих статей). Ним, зокрема, визначено новий перелік фінансових послуг, надано нове визначення поняттю «фінансова установа» та надано повноваження  Національному банку щодо ведення Державного реєстру фінансових установ.

Крім того, з 1.01.2024 втрачає чинність закон «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Позитив: повноцінне введення в дію зазначеного закону забезпечить запровадження нової моделі регулювання діяльності з надання фінансових послуг, яка враховує положення директив ЄС.

Автоматичний обмін інформацією

Положеннями закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про  фінансові рахунки» №2970-IX, що набули чинності, серед іншого, встановлено відповідальність за неподання фінансовим агентом заяви про взяття його на облік як підзвітної фінансової установи та відповідальність за порушення вимог щодо виявлення підзвітних рахунків та подання звітності для автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки.

Так, за неподання фінансовим агентом звіту про підзвітні рахунки відповідно до вимог ст.393 ПК передбачено відповідальність у вигляді накладення штрафу в 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Сплата такого штрафу не звільняє фінансового агента від обов’язку подання звіту про підзвітні рахунки.

За ненадання у встановлений строк депозитарною установою повідомлення про депонентів — інвесторів інститутів спільного інвестування компанії з управління активами або надання у повідомленні неповних відомостей, або ненадання компанії з управління активами відповіді на її запит, надісланий відповідно до п.393.11 ст.393 цього кодексу, передбачено відповідальність у вигляді накладення штрафу в 30 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. При цьому, сплата такого штрафу не звільняє депозитарну установу від обов’язку подання інформації та документів про депонентів — інвесторів інститутів спільного інвестування компанії з управління активами.

Позитив: уведення в дію зазначених законодавчих норм сприятиме належному виконанню Україною міжнародних зобов’язань та збільшенню наповнення доходів державного бюджету.

Торгівля книжковою продукцією

Положеннями закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження» №2313-IX передбачено особливості щодо торгівлі (реалізації) книжковою продукцією, виданою шрифтом Брайля, збільшеними шрифтами, спрощеною мовою для осіб з особливими потребами.

Крім того, передбачено умови та порядок підтримки розповсюджувачів такої видавничої продукції (книжкової продукції), яка здійснюється Українським інститутом книги шляхом надання державної субсидії на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, їх окремих частин), що використовується як спеціалізований магазин для торгівлі книгами.

Позитив: впровадження зазначених змін сприятиме розвитку книговидавництва виданого шрифтом Брайля, збільшеними шрифтами, спрощеною мовою для осіб з особливими потребами.

Національне антикорупційне бюро України

З 1.01.2024 згідно з положеннями закону «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України» №3502-IX на 100 осіб збільшено чисельність працівників НАБУ.

Позитив: збільшення чисельності працівників НАБУ значно посилить кадровий потенціал цього органу та забезпечить підвищення ефективності, результативності у розкритті та попередженні  корупційних злочинів. Крім того, це відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Негатив: реалізація зазначених положень закону потребуватиме додаткових витрат з держбюджету.

Закон і Бізнес