Закон і Бізнес


Нематеріальні активи

Особливості застосування нового порядку сплати зборів, пов’язаних із охороною об’єктів ІВ


Найбільші пільги на сплату зборів отримують особи, які самі є володільцями відповідного патенту на винахід

31.10.2023 12:34
ІГОР НОВІКОВ
7372

Під час війни інтелектуальна діяльність та охорона її продуктів не тільки не зупинилась, а й трансформувалась у ряд змін. Ці зміни запрацювали з 16.09.2023 та стосуються передусім формулювань, нових видів та розмірів зборів.


Пільги та вимоги до платежів

У Вищій школі адвокатури відбувся вебінар «Нові збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності». Лектором заходу виступив радник директора УКРНОІВІ, д.ю.н. Микола Потоцький.

Спікер зазначив, що збори поділяються за видом об’єкта права інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення та КНВ) та видом дії, пов’язаної з об’єктом права інтелектуальної власності (щодо заявок, охоронних документів, реєстрів, Апеляційної палати, передачі прав, опублікування відомостей про ліцензії, підтримання чинності, продовження дії тощо).

Відповідно, для різних видів зборів передбачені й різні види пільг. Так, до прикладу, фізична особа, яка є заявником, володільцем відповідного патенту на винахід (КМ) або власником свідоцтва на промисловий зразок або свідоцтва на КНВ, сплачує кожен збір за дії, пов’язані з охороною прав на такі об’єкти, за винятком зборів за кодами 13300 (видача ліцензії), 13400 (змін до відомостей про видачу ліцензії), 13700 (проведення експертизи КМ), 22200 (ліцензія), 22400 (зміни до відомостей про ліцензії), 32100 (видача ліцензії) і 32300 (змін до відомостей про ліцензії) згідно з додатком, у розмірі:

- 10 відсотків установленого розміру збору згідно з додатком - у разі коли зазначені особи є винахідниками винаходу або авторами компонування напівпровідникового виробу;

- 20 відсотків установленого розміру збору згідно з додатком - у разі коли зазначені особи є винахідниками корисної моделі або авторами промислового зразка.

Для інших видів зборів та категорій осіб передбачені менші за розміром пільги.

Під час сплати збору у відповідному розрахунковому документі (на паперовому чи електронному носії) зазначаються:

ім’я (найменування) платника збору;

слово «збір»;

вид збору (скорочено) та його код, визначені згідно з додатком до цього Порядку;

сума збору у розмірі, встановленому згідно з додатком до цього Порядку;

номер заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної власності, наданий Національним органом інтелектуальної власності, або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, — порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується  виданого патенту чи свідоцтва, замість номера заявки зазначається номер відповідного патенту чи свідоцтва;

у разі коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України, — код його країни.

Пакет змін

М.Потоцький зауважив, що 16.09.2023 набрала чинності постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» від 15.08.2023 №859.

Постановою № 859 передбачено, зокрема:

введення нових видів зборів, яким присвоєно нові коди зборів;

зміну формулювання видів зборів відповідно до нової термінології;

виключення зборів, не передбачених чинними спеціальними законами у сфері інтелектуальної власності;

виключення формулювання щодо надання документів про сплату зборів;

зміну назви об’єктів права інтелектуальної власності;

зміну термінології відповідно до вимог законів у сфері інтелектуальної власності;

примітки до кодів, що стосуються подання заявок на об’єкти інтелектуальної власності в електронній формі, узагальнені та перенесені до Порядку для всіх об’єктів права інтелектуальної власності;

виключено додатковий збір за публікацію кольорового зображення промислового зразка та торговельної марки, оскільки законом передбачена електронна публікація в електронному бюлетені;

зменшено розмір плати для неприбуткових установ та організації, які є заявниками чи володільцями патенту на винахід разом з винахідниками;

розміри чинних зборів залишено без змін, крім окремих видів зборів, розміри яких підвищено, оскільки відповідними проектами нормативно-правових актів передбачено значно скорочений термін виконання відповідних дій;

приведено у відповідність вимогу спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності щодо опублікування інформації про обсяг отриманих та використаних коштів, які надійшли на рахунки Національного органу інтелектуальної власності як збори.

Нюанси розрахунку

Також лектор розповів про особливості застосування нового порядку. Пунктом 1 ст.7 закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до НОІВ заявку. За загальним правилом, постанова №859 застосовується до заявок, поданих з дня набрання нею чинності, тобто з 16.09.2023.

Коди та розміри зборів, що підлягають сплаті за вчинення передбачених законом дій, визначаються згідно з Порядком, що є чинним на дату, з якої виник обов’язок сплатити збір за вчинення відповідної дії. У випадку першої сплати збору за підтримання чинності прав обов’язок щодо сплати відповідного збору виникає у власника від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі), з якою пов’язано початок перебігу 4-х місячного строку для сплати збору.

Якщо дата публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) передує 16.09.2023, річний збір за підтримання чинності прав сплачується у розмірі, передбаченому порядком у попередній редакції, тобто до набуття чинності постановою №859.

При сплаті збору за кожний наступний рік, зокрема, за рік, що розпочинається після 16.09.2023, за умови сплати збору у передбачений законом строк, застосовуються розміри зборів відповідно до редакції Порядку, чинної на дату здійснення такої сплати. Збір за рік, що розпочався до 16.09.2023, і не є поточним на дату публікації, не сплачений до початку року, сплачується у розмірах відповідно до попередньої редакції порядку,тобто до набуття чинності постановою № 859.

Згідно з абз.4 ч.2 ст.32 закону річний збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) може бути сплачений протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50%. При сплаті збору чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) відновлюється.

Відповідно до закону «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» у разі, якщо початок перебігу строку продовження чи підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної власності припадає на день введення в Україні воєнного стану чи на іншу дату під час дії воєнного стану, відповідна дія щодо продовження чи підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної власності вважається вчиненою особою вчасно, якщо вона вчинена не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану.

Таким чином, якщо рік розпочався після 24.02.2022, збори сплачуються без збільшення на 50%. У разі, якщо рік розпочався до 24.02.2022, збори сплачуються із збільшенням на 50%.

Закон і Бізнес