Закон і Бізнес


У запасі не значиться

Чи є особа військовозобов’язаною, якщо виключена з військового обліку


.

13.07.2022 16:56
ВІКТОР ЗАЛІЗНЮК, адвокат ADER HABER
2620
2620

Неабиякого резонансу набула ініціатива Генштабу ЗСУ заборонити у воєнний час виїзд військовозобов’язаних з місця проживання без дозволу керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А хто ж такі «військовозобов’язані»?


Питання належності або неналежності до категорії  «військовозобов’язаний» має значення не лише в контексті права на зміну місця проживання чи перебування. І не завжди належність до певної категорії громадян автоматично означає наявність у неї пов’язаних прав.

Наприклад, ст.23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає  перелік осіб, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Але це не означає, що зазначені категорії громадян не є військовозобов’язаними. Відповідно це не дає їм автоматичного права виїзду за кордон.

Тому питання, чи означає виключення з військового обліку автоматичну втрату статусу «військовозобов’язаний» є актуальним.

Так, ст.37 закону «Про військовий обов’язок та військову службу» містить вичерпний перелік громадян, що підлягають виключенню з військового обліку:

призвані чи прийняті на військову службу;

проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти; (у цьому та попередньому випадку вони є військовослужбовцями);

визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

досягли граничного віку перебування в запасі;

припинили громадянство України;

були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.

Виглядає цілком логічно, що після виключення з військового обліку громадянин втрачає статус «військовозобов’язаний». Тим більше, що закон розділяє поняття «зняття з обліку» — тимчасово і «виключення з обліку» — постійно.

Разом з цим, поняття «військовозобов’язаний» не містить критерію: «перебування на військовому обліку». Відповідно до його визначення, критерієм належності до військовозобов’язаних є перебування в запасі а не на військовому обліку.

Військовозобов'язані — це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

При цьому у запас ЗСУ та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби. Вони перебувають на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та відповідних органах інших військових формувань. 

Саме виконання військового обов’язку в запасі полягає в дотриманні військовозобов’язаними порядку і правил військового обліку, проходженні зборів для збереження та вдосконалення знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов’язків військової служби в особливий період.

Таким чином, ознакою перебування в запасі є перебування на військовому обліку та дотримання порядку і правил цього обліку.

Відповідно, виключення з військового обліку, по суті є рівнозначним виключенню із запасу, а військовозобов’язаними є лише особи, що перебувають у запасі.

Відтак, громадяни, виключені з військового обліку не є військовозобов’язаними і, відповідно, мають право на виїзд за кордон.

Закон і Бізнес