Закон і Бізнес


На розсуд ВРП

Факт складення ГРД негативного висновку щодо кандидата має прямі юридичні наслідки тільки для ВККС


№32-33 (1330-1331) 14.08—31.08.2017
Тарас ОКСЮТА, заступник голови Солом’янського районного суду м.Києва
3772
3772

Ключову роль у проведенні конкурсу на зайняття 120 вакантних посад у чотирьох касаційних судах у складі Верховного Суду відігравала Вища кваліфікаційна комісія суддів. Нині долю визначених нею 120 переможців вирішуватиме Вища рада правосуддя. Їй хоче допомогти громадська рада доброчесності. Та чи має вона на це право? І що повинна зробити ВРП у разі залучення ГРД до цього процесу?


Після оголошення ВККС результатів конкурсу представники ГРД одразу ж повідомили у ЗМІ про наміри продовжити свою роботу, аби донести до ВРП та Президента необхідність беззаперечного врахування всіх напрацьованих ними висновків про невідповідність кандидатів на посаду судді, матеріали щодо яких комісія передала ВРП, критеріям професійної етики та доброчесності.

Тут необхідно наголосити: ГРД не є громадською організацією, вона має чіткий, законодавчо визначений статус та повноваження, в межах яких і має провадити діяльність.

При цьому згідно з вимогами ст.87 закону «Про судоустрій і статус суддів» ГРД утворюється з метою сприяння саме ВККС у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання.

Загалом же аналіз вказаного акта свідчить, що факт складення громадською радою негативного висновку щодо кандидата на посаду судді ВС має прямі юридичні наслідки виключно для ВККС, яка зможе прийняти рішення про підтвердження здатності такого претендента здійснювати правосуддя в Суді лише кваліфікованою більшістю голосів.

Водночас відповідно до п.13 «Прикінцевих та перехідних положень» закону «Про Вищу раду правосуддя» ВРП розглядає питання щодо призначення суддів вищого спеціалізованого суду або ВС у порядку, передбаченому ст.36 цього закону.

У свою чергу, положення ст.36 дають підстави вважати, що рішення про внесення Президентові подання про призначення судді ВРП ухвалює за результатами дослідження досьє кандидата на посаду судді. Відповідно, будь-який висновок або ж інше рішення ГРД не мають для ВРП наперед визначеної сили. Такі рішення органу оцінюватимуться нарівні, наприклад, з поясненнями кандидата, які були ним надані у відповідь на складення ГРД негативного висновку щодо нього.

Дійсно, закон «Про Вищу раду правосуддя» встановлює, що ВРП може залучати ГРД для виконання допоміжних і консультативних функцій. Проте це є правом, а не обов’язком ВРП.

Крім того, в разі залучення до цього процесу ГРД, з метою дотримання принципів рівності та об’єктивності вивчення всіх обставин ВРП буде зобов’язана забезпечити кандидатам на посади у ВС можливість надати додаткові пояснення з приводу нової інформації. Звісно, якщо таку надасть громадська рада.

P.S. З оцінкою перебігу та результатів конкурсу до ВС і, зокрема, ролі громадської ради доброчесності в ньому можна ознайомитися також на сторінках «ЗіБ»