Закон і Бізнес


Головна роль

Євроексперти намалювали портрет керманича суду: це розпорядник бюджету, який контролює строки розгляду справ, але ні в що не втручається


З висновку КРЄС вітчизняні керманичі судів черпатимуть європейські правила поведінки як у храмі Феміди, так і за його межами.

№49 (1295) 03.12—09.12.2016
КСЕНІЯ МАГНУШЕВСЬКА
5622

Під час виконання своїх обов’язків очільники храмів Феміди повинні стояти на сторожі незалежності та неупередженості суду й володарів мантій, а також діяти як захисники цих цінностей і принципів. Відносини голів судів з іншими державними органами є особливо чутливими. Незалежно від моделі таких взаємин керівники судових установ відіграють важливу роль у запобіганні будь-якому втручанню в діяльність Феміди.


Перший серед рівних

Такі думки містяться у висновку №19 Консультативної ради європейських суддів «Про роль голів судів», який недавно представили українським володарям мантій під час круглого столу. Учасники заходу говорили про роль керівників судів у європейських державах, українську практику реформування їхніх повноважень та досягнення балансу між механізмами, які дозволяють керувати роботою інституцій.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, висновок представив співголова секретаріату КРЄС та Консультативної ради європейських прокурорів Арташес Мелікян.

Так, у документі зазначається: голова суду, здійснюючи свої повноваження, захищає незалежність та безсторонність установи в цілому та кожного із законників окремо. Роль керівника полягає в представництві суду і колег, а також у забезпеченні ефективного функціонування інституції та у виконанні юрисдикційних повноважень.

Утім, часто виникає запитання: як досягти балансу між функціями керманичів судів та незалежністю самих законників? Надзвичайно важливо, наголосив А.Мелікян, щоб голови судів були наділені повноваженнями у сфері моніторингу стану дотримання розумних строків розгляду справ та реагування в разі їх порушення. Разом з тим вони мають поважати принцип суддівської незалежності. Крім того, повинні бути прикладом для колег, особливо в питаннях етики та професійної поведінки.

«КРЄС вважає надзвичайно важливим, щоб голови судів після призначення на посади продовжували виконувати повноваження судді. Безперервна судова практика голів судів є значущою не тільки для забезпечення постійного професійного зростання й налагодження контактів з іншими суддями на підставі принципу «primus inter pares» («перший серед рівних»), а й для найкращого здійснення їхньої організаційної ролі через прямий контакт з питаннями, які виникають у щоденній практиці. Навантаження голів судів може буде зменшене з урахуванням їхніх управлінських завдань», — зазначено у висновку.

«Комунікатор» і розпорядник коштами

Крім того, А.Мелікян поінформував: у європейських країнах спостерігається загальна тенденція до розширення управлінської функції, що є результатом вимоги суспільства стосовно покращення якості суддівських послуг. Зокрема, очільники судів повинні мати можливість вирішувати бюджетні та кадрові питання. До того ж роль керманичів інституцій у розподілі бюджетних коштів має бути значною, якщо не вирішальною. «Голови судів повинні мати повноваження управляти бюджетом своїх судів», — радять єврофахівці.

Водночас керівник суду повинен виконувати представницькі функції та виступати «комунікатором» між очолюваною ним установою та ЗМІ. Така інформація має надаватися з належним урахуванням презумпції невинуватості особи, права на справедливий суд і на повагу до приватного чи сімейного життя всіх осіб, залучених до судового процесу, а також зі збереженням конфіденційності розгляду справ.

Експерт також ознайомив учасників круглого столу з особливостями кваліфікаційних вимог, оцінювання роботи голів судів, строку перебування на посаді в європейських країнах, зауваживши, що практика держав — членів Ради Європи щодо перебування та обрання чи призначення керманичів установ різна. За його словами, цей строк може коливатися від 2 до 7 років. У деяких країнах голови судів можуть залишатися на посадах до досягнення пенсійного віку. Важливим стандартом, зазначив доповідач, має стати наявність механізму дострокового відсторонення від посади.

Лідерські якості

Своїми думками щодо ролі та повноважень очільників храмів Феміди поділилися й вітчизняні фахівці та законники. Так, заступник глави Адміністрації Президента Олексій Філатов переконаний: повноваження керманича суду — це не тільки представництво інтересів інституції зовні, а й ефективне функціонування установи загалом та вдосконалення якості правосуддя.

У свою чергу голова ВСС Борис Гулько зауважив, що експертна підтримка, зокрема в питаннях реформування повноважень голів судів, є надзвичайно важливою, адже вона допомагає оцінити законодавчі ідеї з позиції їх відповідності європейським та міжнародним стандартам у сфері правосуддя.

На його думку, необхідним є пошук певного стандарту, який забезпечив би збалансоване визначення прав та обов’язків голови суду і їх співвідношення із загальними засадами здійснення правосуддя. Не менш важливим та неоднозначним є питання порядку обрання голови суду, оскільки неналежне врегулювання цього процесу може мати негативний вплив на діяльність суду в цілому.

Голова ВСС переконаний: адмінпосада істотно відрізняється від посади судді, однак розуміння цього твердження приходить лише до тих, хто зайняв відповідне крісло. Таким чином, виникає потреба в певних практичних орієнтирах, які могли б використовувати як бувалі, так і менш досвідчені керівники інституцій.

Обов’язковою передумовою виконання завдань, які постають перед головою суду, є його лідерство. «Досягнення успіху в реалізації повноважень неможливе без таких якостей, як особиста організованість, дисциплінованість, комунікабельність, конструктивне реагування на критику, пошук точок дотику в конфліктних ситуаціях, які є неминучими у професійних колективах. Завдяки цим якостям можуть бути знайдені неформальні способи адекватного реагування на питання, проблеми, що в результаті дасть змогу забезпечити належне функціонування суду відповідно до його основних завдань», — вважає очільник вищого спеціалізованого суду.

Закріпити стандарти в Україні

Заступник голови Вищого адміністративного суду Михайло Смокович зауважив: висновок КРЄС сприятиме приведенню вітчизняного законодавства, яке регулює питання судоустрою і статусу володарів мантій, у відповідність до європейських стандартів щодо ролі керманичів інституцій. Також він підкреслив важливість чіткого врегулювання діяльності та визначення повноважень голів судів, оскільки, як сказано в тексті висновку, саме вони покликані забезпечувати незалежність служителів Феміди зсередини.

Керівник Апеляційного суду Запорізької області, член КРЄС від України Віктор Городовенко проаналізував відповідність положень закону щодо компетенції голів апеляційних інституцій європейським рекомендаціям. Він підкреслив: для швидкого реагування на зовнішні виклики необхідно створити координаційний дорадчий орган. Так, у багатьох країнах таким органом є рада голів.

Про особливості здійснення повноважень головами судів на сході нашої країни доповів голова Апеляційного суду Донецької області Олександр Агєєв. За його словами, очільникам установ, які працюють у складних та небезпечних умовах, потрібні законодавчі інструменти, що дозволять оперативно приймати відповідні рішення.