Закон і Бізнес


Загублені на Банковій

Чи має Президент право не призначати кандидатів у судді, яких уже підтримала ВРЮ


Призначення кандидатів у судді, яких ВРЮ підтримала у вересні

№45 (1291) 05.11—11.11.2016
Владислав Шокун
42766

У вересні Вища рада юстиції передала до Адміністрації Президента близько 100 подань про призначення суддів, проте не всім кандидатам пощастило отримати підтримку на вул. Банковій. Хоча законодавство й не передбачає можливості відкласти матеріали щодо претендентів.


На власний розсуд

Відповідно до попередньої редакції ст.128 Конституції перше призначення на посаду професійного судді строком на 5 років здійснює Президент. Також згідно з ст.74 закону «Про судоустрій і статус суддів» (в редакції від 7.07.2010) суддя призначається на посаду главою держави на підставі та в межах подання Вищої ради юстиції. При цьому не передбачено перевірки дотримання встановлених цим актом вимог до кандидатів та порядку проведення добору претендентів на суддівські посади. Також законодавство передбачає, що Президент видає указ про призначення судді не пізніше 
30 днів з дня отримання відповідного подання Ради.

На підставі своїх рішень від 15 та 22 вересня цього року ВРЮ внесла подання главі держави про призначення суддями близько 100 осіб. Указом Президента від 29.09.2016 №425 було призначено кандидатів на посади в місцевих загальних судах.

Водночас установи Вінницької області та господарські й адміністративні суди не отримали нових законників.

Чому саме для цих суддів було зроблено виняток — не пояснюється. Разом з тим, на думку експертів, установлення таких обмежень щодо допуску до професії не належить до повноважень глави держави і суперечить міжнародним документам.

Міжнародні стандарти

Так, відповідно до розд.2 Європейської хартії про закон «Про статус суддів» від 10.07.98 правила добору та призначення на посади суддів незалежним органом або комісією вимагають проведення такого добору на підставі здатності кандидатів вільно і неупереджено оцінювати справи, що передаються їм на розгляд, та застосовувати закон з повагою до гідності людини. Кандидату не може бути відмовлено в посаді виключно на підставі статі, етнічного чи соціального походження або через його філософські чи політичні погляди або релігійні переконання.

Крім того, відповідно до розд.VI Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам рішення, які стосуються добору та підвищення суддів по службі, мають грунтуватися на об’єктивних критеріях, попередньо визначених законом чи компетентними органами влади. Прийняття таких рішень має базуватися на заслугах з урахуванням кваліфікації, вмінь та потенціалу, необхідних для вирішення справ при застосуванні закону, супроводжуватися повагою до людської гідності. До того ж щодо законників або кандидатів на посаду судді не має бути жодної дискримінації, зокрема стосовно обраного місця роботи.

Крім того, орган, який приймає рішення щодо добору та підвищення суддів по службі, повинен бути незалежним від виконавчої та законодавчої влади. А будь-яка затримка з призначенням законників може сприйматись як ознака політичного впливу.

Коментар «ЗіБ»:

Людмила Миронова,  кандидат на посаду судді Іллінецького районного суду Вінницької області:

— Виникла ситуація, за якої Президент чомусь не розглянув (загубив) подання щодо окремих кандидатів у «цікаві» суди: господарські, адміністративні та ті, що розташовані у Вінницькій області.

На мій погляд, цю ситуацію можна трактувати як перевищення главою держави своїх повноважень при призначенні суддів на посаду вперше, що полягає у фільтрації осіб, які займуть посади.

15 осіб, щодо яких Вища рада юстиції внесла подання про призначення на посади вперше, не були призначені через дискримінаційний підхід.

Наскільки мені відомо, офіційна позиція Адміністрації Президента полягає в тому, що такі подання просто не розглядали. Чому не розглянуті саме ці подання — не можна пояснити з позиції закону та права. А тому залишається здогадуватись, чому Президент вирішив призначити на посади саме цих суддів (де вони дійсно зараз потрібні внаслідок кадрового «голоду»), а не тих, які у встановленому законом порядку претендують на ці посади. Але дуже сподіваюсь, що Президент зверне увагу на таке грубе порушення Конституції та опублікує відповідний указ про призначення на посади суддів належних осіб, тим більше що в останніх відстоювання прав є сенсом їхніх професії та життя.