Закон і Бізнес

Юридична практика

Гра за правилами

Наталія Кузнєцова, д.ю.н, професор кафедри цивільного права КНУ ім.Т.Шевченка, академік НАПрН України; Анатолій Коструба, д.ю.н, професор кафедри цивільного права ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника»

Договір позики доволі поширений у сучасному світі. Його виникнення ще за часів Риму (mutuum) та збереження в українському законодавстві нині свідчить про ефективність інституту. Водночас, в процесі р…