Закон і Бізнес

Судова влада

Стримувальні недоліки

Луїза Романадзе, адвокат-медіатор, доцент кафедри господарського права і процесу НУ «Одеська юридична академія», віце-президент Української академії медіації, к.ю.н.

Запровадження інституту врегулювання спору за участю судді, передбачене в проектах нових процесуальних кодексів, цілком відповідає сучасним світовим тенденціям. Однак те, яким чином пропонується реалі…