Закон і Бізнес

Судова влада

Стримувальні недоліки

Луїза Романадзе, адвокат-медіатор, доцент кафедри господарського права і процесу НУ «Одеська юридична академія», віце-президент Української академії медіації, к.ю.н.

Запровадження інституту врегулювання спору за участю судді, передбачене в проектах нових процесуальних кодексів, цілком відповідає сучасним світовим тенденціям. Однак те, яким чином пропонується реалі…

Допомога з-за кордону

Михайло ВАЙНАГІЙ, керівник відділу міжнародно-правового співробітництва Вищого спеціалізо-ваного суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Здавна усталеною є міжнародна практика запозичення досвіду та його адаптація до реалій сьогодення. Актуальним це є тому, що різні країни мають свої особливості використання тих чи інших методик. Разом…